Projektforslag til projekter på DTU Energi Frist Opslået
Område: København og omegn
In situ Raman spectroscopy on electrocat...

Challenge: NOx is an air pollutant harmful to both human health and environment, for which reason NOx emissions must be lowered. A major source of NOx emissions...

Område: København og omegn

Frist: 30 jun
Opslået: 21 jun
30 jun
21 jun
Område: København og omegn
Iron-based superconductors for ultrahigh...

Iron based superconductors have been discovered eight years ago only and have unleashed tremendous research and development activities throughout the world due...

Område: København og omegn

Frist: 31 dec
Opslået: 18 jun
31 dec
18 jun
Område: København og omegn
Bi2212 superconducting thin films by gre...

Bi2Sr2CaCu2O8 (Bi2212) is one of the most promising high temperature superconductors for use in power applications such as generators and fusion reactors. However...

Område: København og omegn

Frist: 31 dec
Opslået: 18 jun
31 dec
18 jun
Område: København og omegn
Pb-free piezoelectric films for energy h...

The piezoelectric effect is the ability of certain materials to generate an electric charge in response to applied mechanical stress and vice-versa. Besides their...

Område: København og omegn

Frist: 31 dec
Opslået: 18 jun
31 dec
18 jun
Område: København og omegn
Improving the performance of MgB2 superc...

The development of superconducting MgB2 wires has reached a level that enables their use in a few niche applications like for example MRI magnet systems. However...

Område: København og omegn

Frist: 31 dec
Opslået: 18 jun
31 dec
18 jun
Se alle opslag

Du kan også designe dit eget projekt

Institut for Energikonvertering og -lagring arbejder med uddannelse, forskning og udvikling inden for funktionelle materialer og deres anvendelse til bæredygtige energiteknologier. Vi har til enhver tid mulighed for at udbyde bachelorprojekter og kandidatspecialer inden for de fleste af vores forskningsområder.

De foreslåede projekter er vejledende og kan som regel tilpasses til den studerendes ønsker, eller der kan oprettes nye projekter såfremt den studerende har en konkret interesse inden for et af vores forskningsområder. 

Projekter kan være udelukkende teoretiske, eksperimentelle - eller en kombination. Hvis du vil vide mere om projekterne, kan du enten kontakte de vejledere, der står under de nævnte projekter, eller du kan finde en generel kontaktperson her.

Polymer- brændselsceller

Keramiske brændselsceller 

Polymer- elektrolyseceller

Keramiske elektrolyseceller 

Solceller 

Batterier 

 

 

 

 

 

 

Membraner til gasseperation

Magnetisk køling 

Termoelektriske komponenter 

Rensning af røggasser 

Superledende materialer 

Yderligere projekter for alle spor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.energy.dtu.dk/Uddannelse/Projektforslag
25 JUNI 2018