Koncept for "Power-to-X" i Kopernikusprojektet

Tyskland satser stort på energilagring

tirsdag 26 apr 16

Kontakt

Anke Hagen
Sektionsleder
DTU Energi
46 77 58 84

DTU Energi-professor skal rådgive ny stor tysk satsning på energilagringsteknologier.

Teknologier til at gemme overskydende strøm fra vedvarende energikilder som sol og vind bliver af afgørende betydning i fremtidens energisystem. Det er flere og flere politikere og industriledere verden over ved at få øjnene op for. Nu tager Tyskland et stort skridt fremad med Kopernikus, et 10-årigt forskningsprogram på op mod 400 mio. €, hvor forskere og industri skal arbejde tæt sammen om at finde de teknologiske løsninger der skal understøtte omstillingen til et bæredygtigt energisystem.

Kopernikus-projektet har fire hovedindsatsområder: elnettets infrastruktur, industriprocesser, systemintegration og ikke mindst teknologier til lagring af overskudsstrøm. Det sidstnævnte område, ”Power-to-X”, har som mål at gøre det muligt at gemme mere end 90% af den overskydende strøm fra vedvarende energikilder i form af enten kemiske forbindelser, brint og andre gasformige energibærere, eller i form af flydende brændsler.

Dette er forskningsområder hvor DTU Energi besidder stor og internationalt anerkendt viden og erfaring. Det var derfor naturligt for Kopernikus-projektet at bede professor Anke Hagen, ekspert i keramiske brændselsceller og elektrolyse, om at sidde med i den videnskabelige rådgivningskomite for Power-to-X. I den forbindelse udtaler Anke Hagen: ”Det er en stor anerkendelse af vores forskningsarbejde at blive bedt om at være med til at rådgive en så stor satsning. Kopernikus-projektet bekræfter desuden den store industrielle og samfundsmæssige vigtighed af bæredygtige energiteknologier. Jeg kan kun håbe at danske politikere vil vise sig lige så visionære, så vi kan beholde vores internationale position inden for vedvarende energiløsninger til glæde for både dansk industri og det danske samfund.”

Kopernikus har fået sit navn efter astronomen Nikolaj Kopernikus, og det ambitiøse mål er at satsningen skal afstedkomme et lige så stort paradigmeskift inden for bæredygtig energi som Kopernikus gjorde med sit heliocentriske verdensbillede. Delprojektet Power-to-X har deltagelse af 62 tyske forskningsinstitutioner, virksomheder og organisationer. Det vil i lighed med resten af projektet strække sig frem til 2025.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.
http://www.energy.dtu.dk/nyheder/2016/04/tyskland-satser-stort-paa-energilagring?id=27777b1d-992b-4188-ad69-f01fb1447649
20 MAJ 2018