Kurser på DTU Energi

Herunder ses listen over samtlige kurser udbudt af eller med bidrag fra DTU Energi. Klik på kursusnummeret for at læse beskrivelsen i kursusbasen.
Kursusnr.      Titel Point (ECTS) Skemaplacering
10018 Fysik 1 10 E3A, E4A, F3A
10024 Fysik 1 10 E5A, F5A
10041 Fysik 2 - General Engineering 5 E2A
10052 Grundlæggende fysik og kemi 10 E2B, January
10209 Røntgen- og neutroneksperimenter ved internationale forskningsanlæg 5 June
10800 Ph.d.-kursus i energiteknologier for en bæredygtig fremtid (45800) 5 June
12500 Energiressourcer 5 January
26002 Kemisk syntese 5 F2A, F3A, F5
26003 Kemisk syntese 5 June
26008 Øvelser i uorganisk kemi 2.5 E4A
26010 Kemisk fagprojekt 10 E5, January
26030 Grundlæggende kemi for "General Engineering" studerende 5 E2A
26130 Spektroskopiske metoder 5 E2B
26371 Uorganisk Kvalitativ Analyse (Laboratorieøvelser) 2.5 E2A, E2B, F2A
26407 Øvelser i organisk kemi 5 F5, E5
33472 Laboratoriearbejde i fysik og nanoteknologi 5 January
34193 Avancerede solcellekoncepter 5 E
34590 Entrepreneurship in Technical Science 5 OutsideSchedule
41684 Materialeteknologi 5 F5A
41685 Materialekarakterisering og -testning 5 F4A
47201 Anvendt termodynamik 5 F4B
47202 Introduktion til fremtidens energi 5 E3A
47203 Design-Build 3: Varmegenvinding 5 January
47205 Energiteknologier 5 F3A
47301 Brintenergi og brændselsceller 5 F1B
47302 Brint- og brændselscellekemi - eksperimentelt kursus 5 January
47303 Anvendt uorganisk kemi 5 F2A
47304 Keramiske processer og materialer 10 F2
47305 Elektrokemi 5 F3A
47309 Materialer til produktion og lagring af brint 5 January
47310 Batterimaterialer og batterikemi: fra fundamentale mekanismer til battericeller 5 E5B
47311 Analytisk billeddannelse af energimaterialer med elektronmikroskopi 5 E5A
47312 Eksperimentel elektrokemi 5 E3A
47313 Faststofelektrokemiske enheder for et renere samfund 5 June
47314 Termisk analyse - eksperimentelt kursus 5 June
47316 Avancerede metoder til computersimuleringer af energimaterialer 5 E5A
47317 Exergianalyse 5 F2A
47318 Avanceret kemi for ikke-kemikere 5 E4A
47319 Funktionelle materialer 5 F1A
47320 Organiske solceller – teori og praksis 2.5 E, F, January
47321 Forskningsfordybelse - Institut for Energikonvertering og -lagring 5 July
47322 Forskningsfordybelse - Institut for Energikonvertering og -lagring 5 July
47323 Avancerede plasmaprocesser til at skræddersy materialer og nanostrukturer 5 June
47325 Storskala superlederteknologi 5 F1A
47326 Anvendte superlederprojekter og eksperimenter 5 June
47327 Design af funktionelle materialer til energiformål med Spark Plasma Sintring (SPS) 5 June
47328 In situ optisk spektroskopi på funktionelle materialer 5 January
47409 Materialer til produktion og lagring af brint 5 June
47413 Faststofelektrokemiske enheder for et renere samfund 5 August
47420 Organiske solceller – teori og praksis 2.5 June
47421 Forskningsfordybelse - Institut for Energikonvertering og -lagring 5 August
47422 Forskningsfordybelse - Institut for Energikonvertering og -lagring 5 August
47423 Avancerede plasmaprocesser til at skræddersy materialer og nanostrukturer 5 August
47501 Ph.d.-kursus i elektrokemisk kinetik og instrumentale metoder i elektrokemi 10 E2
47502 Ph.d.-kursus i impedansspektroskopi 5 E
47506 Ph.d.-workshop om organiske solceller 2.5 E
47507 Ph.d.-kursus om introduktion til lavtemperaturbrændselsceller og elektrolysator 3 E
47508 Ph.d.-kursus om introduktion til batterier 3 E
47509 Ph.d.-kursus om introduktion til SOFC og SOEC 3 E
47511 CINEMAX IV: 3D modellering og afbildning af materialers mikrostruktur - ph.d.-sommerskole 2.5
47512 CenErgy III: Avanceret transmission og skanningselektronmikroskopi i materialeforskning - ph.d.-sommerskole 5 August
47513 Moderne energiforskning 7.5 E4B
62999 Innovation Pilot 10 E5A, E5B, F5A, F5B
http://www.energy.dtu.dk/uddannelse/kursusliste
20 MAJ 2018