Projektforslag til projekter på DTU Energi Frist Opslået
Område: København og omegn
Optimization of nanofiber structures for...

Challenge: Amminex Emmisions Technology A/S (AET) has developed an unique concept for the safe storage, transport and delivery of ammonia in high densit...

Område: København og omegn

Frist: 30 sep
Opslået: 12 okt
30 sep
12 okt
Område: København og omegn
Cost estimation of biogas upgrading in P...

Biogas mainly consists of methane (CH4) and CO2, besides small amounts of impurities. The injection of biogas into the gas grid or use as transport fuel ...

Område: København og omegn

Frist: 31 okt
Opslået: 12 okt
31 okt
12 okt
Område: København og omegn
Converting CO2 and electricity to protei...

The purpose of this project is to investigate the integration of solid oxide electrolysis cells (SOEC) and the U-loop technology. By combining these two technol...

Område: København og omegn

Frist: 31 dec
Opslået: 06 okt
31 dec
06 okt
Område: København og omegn
Hybrid Vehicle development operated by o...

A project, related to development of a sustainable energy powered vehicle is offered at DTU Energy. The vehicle is to be powered by hydrogen, produced by the o...

Område: København og omegn

Frist: 31 aug
Opslået: 28 sep
31 aug
28 sep
Område: København og omegn
CO2 capture from air and electrochemical...

Område: København og omegn

Frist: 31 dec
Opslået: 28 sep
31 dec
28 sep
Se alle opslag

Du kan også designe dit eget projekt

Institut for Energikonvertering og -lagring arbejder med uddannelse, forskning og udvikling inden for funktionelle materialer og deres anvendelse til bæredygtige energiteknologier. Vi har til enhver tid mulighed for at udbyde bachelorprojekter og kandidatspecialer inden for de fleste af vores forskningsområder.

De foreslåede projekter er vejledende og kan som regel tilpasses til den studerendes ønsker, eller der kan oprettes nye projekter såfremt den studerende har en konkret interesse inden for et af vores forskningsområder. 

Projekter kan være udelukkende teoretiske, eksperimentelle - eller en kombination. Hvis du vil vide mere om projekterne, kan du enten kontakte de vejledere, der står under de nævnte projekter, eller du kan finde en generel kontaktperson her.

Polymer- brændselsceller

Keramiske brændselsceller 

Polymer- elektrolyseceller

Keramiske elektrolyseceller 

Solceller 

Batterier 

 

 

 

 

 

 

Membraner til gasseperation

Magnetisk køling 

Termoelektriske komponenter 

Rensning af røggasser 

Superledende materialer 

Yderligere projekter for alle spor