Project INKA

Særligt blæk skal bane vejen for billige plastsolceller

mandag 29 feb 16
|

Projektet INKA

Konsortiet bag projektet INKA – Inks for large-scale processing of polymer solar cells

består af forskningsinstitutionerne DTU (Institut for Energikonvertering og -lagring samt Institut for Fysik) og Aalborg Universitet i samarbejde med de to virksomheder Grafisk Maskinfabrik A/S og infinityPV ApS. Projektet ledes af seniorforsker Eva Bundgaard. Læs pressemeddelelsen fra Innovationsfonden

her.
Med en markant investering fra Innovationsfonden vil et konsortium af virksomheder og forskningsinstitutioner under ledelse af seniorforsker Eva Bundgaard fra DTU Energi udvikle nye materialer til plastsolceller.

Plastsolceller er et lovende alternativ til traditionelle solceller af silicium, blandt andet fordi de har potentiale for meget lavere produktionspriser. En plastsolcelle består af en række tynde lag, der et efter et lægges på en bærefolie vha. trykkemetoder som de kendes fra den grafiske industri. Disse metoder er hurtige og billige. Hvert lag trykkes med sin særlige, højt specialiserede blæk der indeholder det påkrævede materiale. I dag findes der gode blæk til at producere alle solcellens lag, på nær det vigtige aktive lag hvor solens energi omdannes til elektrisk energi. Manglen på blæk til det aktive lag med de fornødne egenskaber og i de mængder som kræves for industriel produktion, er en væsentlig hindring for teknologiens udbredelse.

Formålet med projektet INKA – Inks for large-scale processing of polymer solar cells er at udvikle blæk til trykning af plastsolcellens aktive lag, men også at sikre høj kompatibilitet mellem dette blæk og industrielle trykkemaskiner. Forsknings- og udviklingsarbejdet tager udgangspunkt i de krav som stilles til solcellen og til dens produktion. Disse krav omsættes så til specifikke krav til blækkets bestanddele, til blækkets trykke-egenskaber og til trykkemaskinen.

Projektets vigtigste resultat vil være et robust blæk som muliggør masseproduktion af plastsolceller med en effektivitet på mindst seks procent i omdannelsen af solenergi til elektricitet. Det er mere end en fordobling af den nuværende effektivitet. For at nå dette ambitiøse mål er det nødvendigt at udvikle en polymer som effektivt kan indfange og omdanne solens energi til elektrisk energi, og som kan realiseres i et industrielt trykbart blæk. Det betyder blandt andet, at polymeren skal kunne fremstilles i store mængder og med fuldt skalerbare metoder. Industriel trykbarhed handler også om automatisering af trykkeprocessen for at øge reproducerbarhed og reducere spild.

Dette vil være et væsentligt skridt mod at udvikle en konkurrencedygtig industri baseret på DTU’s teknologi for masseproduktion af plastsolceller, med anvendelser som strækker sig fra forbrugselektronik til energiproduktion i stor skala.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.