Projektforslag til projekter på DTU Energi Frist Opslået
Område: København og omegn
Electrochemical reduction of NOx with a ...

In order to reduce the amount of pollutants from i.e. diesel cars several techniques are under development. One of them is an electrochemical reactor, based on...

Område: København og omegn

Frist: 31 dec
Opslået: 05 jan
31 dec
05 jan
Område: København og omegn
The Direct Carbon Fuel Cell. Synthesis o...

The Direct Carbon Fuel Cell (DCFC) is a new technology to convert i.e. biomass directly into heat and electricity, which is independent from intermittent sources...

Område: København og omegn

Frist: 31 dec
Opslået: 05 jan
31 dec
05 jan
Område: København og omegn
CO2 capture from air and electrochemical...

Ethanolamine (ETA) is a compound that can be used to capture and store CO2. The idea is to capture the CO2 using ETA mixed with water and a suitable electrolyte...

Område: København og omegn

Frist: 31 dec
Opslået: 05 jan
31 dec
05 jan
Område: København og omegn
Ginzburg-Landau modellen for høj tempera...

I superledning, inklusiv høj temperatur superledende keramikker, parrer elektronerne sig med modsat impulsmoment og spin i Cooper par. I klassiske lav temperatur...

Område: København og omegn

Frist: 31 dec
Opslået: 30 dec
31 dec
30 dec
Område: København og omegn
3D printing magnets

Strong permanent magnets of the type NdFeB are used in a wide range of applications. Often a specific shape is desired for a given application. Being able to...

Område: København og omegn

Frist: 01 feb
Opslået: 21 dec
01 feb
21 dec
Se alle opslag

Du kan også designe dit eget projekt

Institut for Energikonvertering og -lagring arbejder med uddannelse, forskning og udvikling inden for funktionelle materialer og deres anvendelse til bæredygtige energiteknologier. Vi har til enhver tid mulighed for at udbyde bachelorprojekter og kandidatspecialer inden for de fleste af vores forskningsområder.

De foreslåede projekter er vejledende og kan som regel tilpasses til den studerendes ønsker, eller der kan oprettes nye projekter såfremt den studerende har en konkret interesse inden for et af vores forskningsområder. 

Projekter kan være udelukkende teoretiske, eksperimentelle - eller en kombination. Hvis du vil vide mere om projekterne, kan du enten kontakte de vejledere, der står under de nævnte projekter, eller du kan finde en generel kontaktperson her.

Polymer- brændselsceller

Keramiske brændselsceller 

Polymer- elektrolyseceller

Keramiske elektrolyseceller 

Solceller 

Batterier 

 

 

 

 

 

 

Membraner til gasseperation

Magnetisk køling 

Termoelektriske komponenter 

Rensning af røggasser 

Superledende materialer 

Yderligere projekter for alle spor