Batterier

Vi forsker i forbedrede og nye batterityper med bedre energitæthed, effekttæthed, holdbarhed og stabilitet.

Forskning i batterier omfatter udvikling, karakterisering og test af nye materialer, celler og hele batterier, og indsatsen sker i tæt samarbejde med forskningsinstitutioner og virksomheder fra både ind- og udland.

Batterier finder anvendelse i utallige sammenhænge hvor man har brug for elektricitet uden at være forbundet med elnettet. Med den voksende udbredelse af vindmøller og solenergi spiller batterier også en vigtig rolle til lagring af strøm, ligesom elbiler får større og større betydning for transportsektoren.

Vores forskningsaktiviteter er centreret omkring computerdesign af nye materialer på atomar skala vha. kvantemekaniske modeller, hvorefter de mest lovende batterimaterialer fremstilles i laboratoriet. Materialeudviklingen er tæt koblet med karakteriseringen af materialernes strukturelle, kemiske og elektrokemiske egenskaber. Endelig integreres materialerne i komplette batterier hvis ydelse og holdbarhed undersøges i stor detalje.

Kontakt

Tejs Vegge
Professor, Sektionsleder
DTU Energi
45 25 82 01
https://www.energy.dtu.dk/Uddannelse/Projektforslag/Inspiration-til-projektideer/Batterier
20 SEPTEMBER 2020