Keramiske brændselsceller

Vi forsker i fremtidens miljøvenlige og effective el-production.

Vi forsker i højtydende keramiske brændselsceller (Solid Oxide Fuel Cells – SOFC) som består af tynde lag af keramik (og evt. metal). En brændselscelle omdanner den kemisk bundne energi i et brændsel direkte til elektricitet. En række fordele ved SOFC gør teknologien yderst lovende:

  • høj virkningsgrad
  • fleksibilitet mht. brændsel (naturgas, brint, etanol, biobrændsler, diesel ...)
  • lave emissioner (NOX, CO2)
  • lavt støjniveau
  • modulært koncept (fra kilowatt til megawatt)
  • velegnet til kraftvarme, da driftstemperaturen er relativt høj (550-1000 °C).

Vi har forsket i SOFC -brændselsceller siden slutningen af 1980’erne og er i dag blandt verdens førende på området. Vores forskning strækker sig lige fra fundamentale undersøgelser af materialer og deres strukturelle og elektrokemiske egenskaber til fremstilling af hele celler med industrielt relevante metoder. Vi har desuden opbygget en omfattende viden om karakterisering og test af brændselsceller, som vi giver adgang til gennem vores international anerkendte FCH Testcenter, der benyttes af brændselscelleindustrien i hele verden.

Kontakt

Anke Hagen
Professor
DTU Energi
46 77 58 84
https://www.energy.dtu.dk/Uddannelse/Projektforslag/Inspiration-til-projektideer/Keramiske-braendselsceller
20 SEPTEMBER 2020