Keramiske elektrolyseceller

Vi forsker i lagring af overskudselektricitet og fremstilling af syntetiske brændsler ved hjælp af keramiske elektrolyseceller.

Elektrolyseceller bruger elektricitet til at spalte fx vandmolekyler (H2O) til brint (H2) og ilt (O2). Derved bliver den elektriske energi omdannet til kemisk bundet energi i brintmolekylerne.

En keramisk elektrolysecelle (Solid Oxide Electrolysis Cell – SOEC) er i en vis forstand den tilsvarende brændselscelle (Solid Oxide Fuel Cell – SOFC ) der bliver kørt “baglæns”. De to elektrolyseprodukter brint og ilt dannes på hver side af cellen. SOEC-celler kan bruges til fremstilling af brint ud fra overskudselektricitet fra fx vindmøller. Brinten kan lagres og i en brændselscelle omdannes til elektricitet igen, når behovet opstår.  På denne måde kan det lade sig gøre at lagre elektricitet når produktionen er større end forbruget.

Man kan også elektrolysere kuldioxid (CO2) til kulilte (CO) med en SOEC-celle og skabe en blanding af brint og CO, der går under navnet syntesegas. Den er udgangspunkt for en lang række synteser af kulbrinter i den kemiske industri. Dette er en måde at fremstille syntetiske flydende transportbrændsler. Hvis strømmen stammer fra vindmøller eller solceller, bliver brugen af brændslet CO2-neutral.

Hvis du er interesseret i at lave projekter inden for forskning i keramiske elektrolyseceller, så kontakt Peter Vang Hendriksen, pvhe@dtu.dk

Kontakt

Peter Vang Hendriksen
Professor, Sektionsleder
DTU Energi
46 77 57 25
https://www.energy.dtu.dk/Uddannelse/Projektforslag/Inspiration-til-projektideer/Keramiske-elektrolyseceller
20 SEPTEMBER 2020