Keramiske membraner

På instituttet forsker vi i keramiske membraner til fremstilling af ilt til miljøvenlige teknologier.

Keramiske membraner fungerer ved at iltionledende keramiske membraner adskiller ilt fra luftens øvrige bestanddele, idet membranen er uigennemtrængelig for luftens molekyler og udelukkende tillader iltioner (iltatomer med to ekstra elektroner: O2-) at passere gennem sig.

Membranen består af en blandet leder, dvs. et materiale der tillader iltioner at diffundere gennem dets krystalstruktur, mens elektroner passerer den modsatte vej. På den ene side af membranen spaltes iltmolekyler i iltioner, og på den anden side af membranen kombineres de igen til molekyler. Ved at bruge membranerne i forbindelse med forgasning af biomasse kan man fremstille flydende brændsler (metanol, DME, syntetisk diesel) mere økonomisk, hvorved CO2-neutral transport bliver mere konkurrencedygtig.

En anden lovende mulighed er store membran–anlæg til brug i iltfyrede kraftværker hvor afbrændingen af et fossilt brændsel, fx kul, sker med ren ilt. Kraftværker der afbrænder fossile brændsler, bidrager med mere end 40% af verdens samlede menneskeskabte CO2-udledning, men når forbrændingen sker med ren ilt, bliver det imidlertid meget lettere at adskille CO2 fra den øvrige røggas.

Lignende typer af keramiske materialer som kan lede brintioner, kan bruges til fremstilling af brint, og de er også af stor interesse for den kemiske og petrokemiske industri. Vi forsker i begge typer, lige fra udvikling af nye materialer over fremstilling og formgivning af komponenter til test af prototype.

Hvis du er interesseret i at lave projekter inden for keramiske membraner, så kontakt Peter Vang Hendriksen, pvhe@dtu.dk  

Kontakt

Peter Vang Hendriksen
Professor, Sektionsleder
DTU Energi
46 77 57 25