Plastsolceller

Plastsolceller er masseproduceret solenergi.

Vi forsker i solceller fremstillet af plast (polymerer) i stedet for silicium som i traditionelle solceller. Plastsolceller er en ny og lovende teknologi, der kan fremstilles meget hurtigt og de kan dermed følge med det stigende globale energiforbrug. Det kan ingen anden vedvarende energiteknologi.

Før plastsolceller bliver kommercielt konkurrencedygtige kræves en forbedring af deres virkningsgrad (dvs. hvor stor en procentdel af solenergien, de kan omsætte til elektricitet) og deres holdbarhed. Dette er i fokus for vores forskning og udvikling der går lige fra grundforskning til udvikling af industrielle processer. Vi designer og syntetiserer nye aktive materialer, vi karakteriserer dem i detaljer, vi udvikler metoderne til at implementere materialerne i rulle-til-rulle-processer, og endelig tester vi de færdige solceller og solcellepaneler.

På grund af vores teknologis store fleksibilitet er der en lang række forskellige anvendelser, lige fra strøm til bærbar elektronik til store anlæg der fremstiller elektricitet til elnettet.