Polymer-brændselsceller

Polymer-brændselsceller giver el til biler og huse.
Brændselsceller omdanner den kemiske energi i et brændsel til elektricititet. En af de typer vi forsker i, er højtemperatur-polymer-brændselscellen (HT-PEMFC) der fungerer ved ca. 150 °C. Det giver en række fordele, ikke mindst at cellerne bliver mindre følsomme over for urenheder i brinten og at det bliver nemmere at køle cellerne pga. den større temperaturforskel til omgivelserne. Det gør de omgivende komponenter i brændselscellesystemet simplere og billigere.

To lovende anvendelser af HT-PEMFC er til transport og som små kraftvarmeanlæg til produktion af både el og varme i den enkelte husstand. Centrale forskningsemner omfatter bl.a. udvikling af nye og forbedrede materialer, syntese af katalysatorer, studier af elektrodestrukturer samt test af celler.

Kontakt

Jens Oluf Jensen
Professor
DTU Energi
45 25 23 14
https://www.energy.dtu.dk/Uddannelse/Projektforslag/Inspiration-til-projektideer/Polymer-braendselsceller
22 SEPTEMBER 2020