Polymer-elektrolyseceller

Polymer-elektrolyseceller er lagring af overskudselektricitet.

En elektrolysecelle bruger elektricitet til at spalte vandmolekyler (H2O) til brint (H2) og ilt (O2). Derved bliver den elektriske energy omdannet til kemisk bundet energi i brintmolekylerne. Dette er den omvendte proces af hvad der sker i en brændselscelle. De to elektrolyseprodukter brint og ilt dannes på hver side af cellen.

En lovende type elektrolysecelle er den såkaldte højtemperatur-polymer-elektrolysecelle (High Temperature Polymer Electrolyte Membrane Electrolysis Cell – HT-PEMEC) der er baseret på den tilsvarende polymer-brændselscelle. På grund af de anderledes betingelser som en elektrolysecelle udsættes for under drift, har det imidlertid vist sig nødvendigt at udvikle nye cellematerialer. Et vigtigt mål for forskningen er at udvikle elektroder der ikke indeholder ædelmetaller. Driftstemperaturen for HT-PEMEC-celler er ca. 130 °C; et parallelt udviklingsspor sigter efter at udvikle materialer til drift ved højere temperaturer, 200-400 °C, for at øge cellernes virkningsgrad.

Vores forskning strækker sig lige fra fundamentale undersøgelser af materialers elektrokemiske egenskaber til fremstilling og test af hele celler og moduler.

Kontakt

Jens Oluf Jensen
Professor
DTU Energi
45 25 23 14