Tværfagligt samarbejde er en perfekt ramme for inddragelse

Forskning på Institut for Energikonvertering og -lagring er præget af en åbensindet atmosfære og et helt unikt forsknings- og studiemiljø, som de kandidat- og specialestuderende bliver del af. 

I fremtidens energisystem kommer meget af energien fra sol og vind, der af natur er meget variabel. Det kan derfor være svært at forudse eller regne sig til alting indenfor forskning i bæredygtige energiteknologier, og forskere på Institut for Energikonvertering og –lagring bevæger sig tit i grænselandet mellem fysik og kemi.

Hvorfor læse til kandidat på DTU Energi?

Du er med helt fremme i forskningsarbejdet. Du er med i selve forskningen og det du laver, bliver brugt til noget

Du får en kandidatgrad, der efterspørges. Det er nemt at finde arbejde bagefter

Du beriges af aha-oplevelser. Du åbner en dør og ser ti spændende nye døre, der kun venter på at blive åbnet og udforsket

”Forskning på DTU Energi sker i spændingsfeltet mellem kemi, fysik og nanoteknologi, så vi er alle vant til at arbejde på kryds og tværs af de respektive områder”, siger seniorforsker og formand for studienævnet på Risø Campus, Anne Hauch.

Fysikere vil gerne sætte alt ind i formler, men det er ikke altid muligt med forskning i energi-teknologier. Kemikerne er vant til en vis usikkerhed og forekomst af urenheder i processerne, men alligevel kan kemikerne have svært ved at beskrive energi-teknologierne, idet de mangler en modelramme at få det hele til at passe indenfor.

Det tilskynder til bredt samarbejde, hvor alle har brug for alle, hvilket skaber en åbensindet atmosfære og et helt unikt forsknings- og studiemiljø, som kandidat- og specialestuderende på DTU Energi bliver del af.

”Ved at studere her får du adgang til forskningsmiljøer, der af natur er åbne for input, og hvor der er brug for alle, både forskere, ph.d.-studerende og kandidater. Det projekt, du som kandidatstuderende laver, er del af en større enhed, og alle resultaterne bliver brugt”, siger Anne Hauch.  

Samarbejde med erhvervslivet

Det præger alle led af forskningen, at DTU Energi samarbejder direkte med erhvervslivet, der medfinansierer instituttets forskning. Instituttet er meget tæt på end-user, og derfor bliver resultaterne altid brugt til noget.

Interessante facts om DTU Energi

 

Institut for Energikonvertering og       -lagring ligger på DTU's Risø Campus

Der er ca. 250 forskere, teknikere og administrativt personale fra 36 lande tilknyttet instituttet.

Vores forskning i energiteknologier er verdensberømt hvilket betyder, at flere af verdens bedste forskere er ansat her

Specialestuderende Theis Løye Skafte er en af dem, der har nydt godt af den åbne atmosfære, det avancerede og topmoderne udstyr og den uhindrede adgang til forskere i den absolutte verdenselite.

”Du finder ikke bedre sted som studerende. Det er ikke fordi, de ikke har laboratorier i Lyngby. Det har de. Men mikroskoperne er ikke lige så kraftige, og udstyret er ikke lige så avanceret, som her, og selv om jeg kun er studerende, så fik jeg adgang til det hele, så snart jeg havde overstået sikkerhedskurserne. Jeg har også hele tre vejledere, og det finder man altså ikke mange andre steder”, fortæller Theis Løye Skafte.

Han har ikke ladet sig afskrække af afstanden. DTU Energi er geografisk et stykke fra DTU i Lyngby, hvilket afskrækker mange kandidater, der ikke kan undvære fredagsbaren. Til gengæld er der fuld bonus til dem, der tænker længere end til den næste fest og i stedet tænker på fremtiden.

Bedre tid giver bedre vejledning

”Det er rigtigt, at studenten opgiver en del af det studentersociale liv ved at være her, men de får en masse igen. Det er ikke ligegyldigt, om en vejleder har syv eller kun en kandidat at vejlede. Her har vejlederne bedre tid, og det påvirker selvfølgelig kvaliteten i positive retning”, siger Anne Hauch.  

Anne har oplevet, hvordan kandidaterne bliver mere selvkørende ved at være på DTU Energi.

”Når de lige er kommet, forventer de at få udstukket nye opgaver hver uge. Så laver de den og kommer tilbage for at få en til. Men efterhånden som de er her, inddrages de i processen og lærer at arbejde på tværs. Det udvikler dem, og det efterspørges af erhvervslivet.”

For erhvervslivet eftertragter DTU Energis kandidater, der både kommer ud med en uvurderlig viden og samtidig evner til at samarbejde på tværs af grupper og faggrænser.

”Der er lidt a la RUC. Vi tænker på at uddanne ingeniører, der ikke kun er specialister, for ingeniører bliver ikke altid de bedste ved ensidigt at specialisere sig på deres individuelle områder. Selvfølgelig skal de kunne deres fag, men det er også vigtigt og efterspurgt, at ingeniøren kan arbejde på tværs”, siger Anne Hauch. 

Er du blevet interesseret i at høre mere om at læse til kandidat på Risø Campus, så kontakt:

Seniorforsker/studienævnsfmd.

Anne Hauch

Tlf. 4677 5850/e-mail: hauc@dtu.dk

Anne Hauch

Seniorforsker/koordinator

Karin Vels

Tlf. 4677 5796/e-mail: karv@dtu.dk

Karin Vels Hansen