DTU Energi forskningsaktiviteter

Forskning

DTU Energi forsker i energiteknologier til konvertering og lagring af energi. Vores forskning strækker sig hele vejen fra fundamentale materialeundersøgelser på nanoniveau til fremstilling og test af komponenter, fremstillet ved industrielt relevante processer. Forskningen er baseret på stærke kompetencer inden for bl.a. materialevidenskab, elektrokemi, syntese, funktionelle polymerer og keramer, tyndfilm, modellering og karakterisering. Disse kompetencer forfølges i instituttets sektioner.

Forskning inden for de fleste, hvis ikke alle, teknologier til energilagring og -konvertering kræver en tværfaglig tilgang. Et eksempel er elektrolyse: Hvis man skal udvikle elektrolyseteknologien til et punkt, hvor den kan anvendes til lagring af strøm i stor skala, er det nødvendigt med en flerstrenget indsats, lige fra computerbaseret materialedesign, fundamentale undersøgelser af grænseflader på nanoskala, elektrokemisk karakterisering, forståelse af faseligevægte ved høj temperatur og avanceret in situ karakterisering, til procesteknologi, systemdesign og testmetodologi. I erkendelse af dette er forskningen på DTU Energi organiseret i en række spor centreret omkring forskellige teknologier. Hvert spor kan trække på den nødvendige videnskabelige ekspertise fra en eller flere af forskningssektionerne.

Nedenfor kan du læse mere om nogle af de teknologier, vi forsker i:

 

Facilities

DTU Energikonvertering har state-of-the-art-faciliteter inden for bl.a. tyndfilm, elektronmikroskopi og elektrokemisk karakterisering. Læs mere her.