Elektrolyse

En elektrolysecelle bruger elektricitet til at spalte vandmolekyler (H2O) til brint (H2) og ilt (O2). Derved bliver den elektriske energi omdannet til kemisk bundet energi i brintmolekylerne. Dette er den omvendte proces af hvad der sker i en brændselscelle.

Elektrolyseceller kan bruges til at fremstille brint, enten til brug i brændselscellekøretøjer eller som en metode til at lagre overskydende strøm fra fx vindmøller. DTU Energis forskning inden for elektrolyse følger to hovedspor: lavtemperatur-elektrolyse til drift under 300-400 °C og keramiske elektrolyseceller (SOEC — solid oxide electrolysis cell) til drift over ca. 800 °C. Keramiske elektrolyseceller kan også spalte CO2 til CO, hvilket kan udnytttes til at fremstille syntetiske brændsler.

Du kan læse mere om vores forskning ved at følge linkene nedenfor: