Projekter

INKA
In this project researchers from DTU Energy, DTU Physics and Aalborg University will collaborate with two private companies, GM and infinityPV, in the search of new robust and cost effective inks and machinery for large-scale processing of polymer solar cells.

CINEMA
CINEMA, the allianCe for ImagiNg and Modelling of Energy Applications, vil med udvikling af unikke 3D mikro-strukturel karakteriseringsmetoder muliggøre undersøgelse af komponenter under realistiske forhold og i realtid og fremskynde indførelsen af energiteknologier med forbedret effektivitet eller levetid betydeligt. CINEMA vil udvikle redskaber til kvalitetskontrol af komponenter, der vil reducere omkostningerne og støtte standardisering.

4M Centre
4M forskningscentret på DTU Energi koordinerer forskningsindsatsen i høj temperatur PEM-brændselsceller (HT-PEM) fra otte danske og internationale universiteter og forskningsinstitutioner samt tre danske virksomheder fra den private sektor. 4M skal skabe mere fundamental viden om HT-PEM-celler og åbne for yderligere kommercialisering af HT PEM-celler.

TEMOC
TEMOC skal udvikle nye mikro-brændselscellesystemer, der gør det muligt at undersøge nanoskala processer og lokalisere svage punkter, mens de udvikler sig.

ECoProbe
ECoProbe skal undersøge ændringerne i de elektriske egenskaber på nanoskala for høj temperatur scanning probe mikroskopi og at udvikle endnu mere følsomme prober, så målingerne bliver mere præcis.

ProECo
ProECo udvikler skræddersyede nanostrukturerede materialer ved hjælp af kontinuerlig hydrotermisk syntese (CHS), en lav temperatur og meget miljøvenlig proces, der muliggør fremstilling af partikel arkitekturer, der ikke er realiserbar ved andre synteseteknikker. 

ENOVHEAT
Projektet udvikler det videnskabelige og teknologiske grundlag for højeffektive varmepumper, baseret på magnetokalorisk teknologi, og dermed også uden de ofte skadelige gasser, der bruges i almindelige varmepumper.

ISPV
Eurotec "Interface Science for Photovoltaics" sammenfører to forskellige discipliner: tyndfilms solceller og polymer solceller. Projektet drejer sig om følgende emner: Avanceret grænseflade ingeniørvidenskab for silicium heteroforbindelsesenheder, polykrystalinske solceller og stabilitet og ydelse for polymer solceller.

ReLiable
Projektet sigter mod at udvikle nye, høj kapacitets reversible Li-luft batterier til brug i en bæredygtig energiinfrastruktur ved at designe og syntetisere nye elektrode materialer ud fra en atomar skala forståelse af de grundlæggende reaktionsmekanismer.

MEGAWATT
Målet for projektet “MEGAWATT OPV power plants” er at demonstrere i praksis, at man ved hjælp af plastic solcelleteknologien kan producere elektricitet i stor skala til en pris af 0,25 kr. pr. kWh. Vi vil gennem projektet opnå praktisk erfaring med plasticsolceller som en net tilsluttet elektricitet producerende teknologi og vise, at omhyggelig energiforvaltning fra start til slut er en nødvendighed for bæredygtig og vedvarende konkurrencedygtighed.