1K Club. Picture credits: Chemistry of Materials

Artikel fra DTU-forskere kommer i eksklusivt selskab

fredag 05 aug 16
|

Kontakt

Qingfeng Li
Professor
DTU Energi
45 25 23 18

Kontakt

Jens Oluf Jensen
Professor
DTU Energi
45 25 23 14

Kontakt

Niels J. Bjerrum
Professor
DTU Energi
45 25 23 07

Om artiklen

Front page of Chemistry of Materials, volume 15, number 26 (2003)Artiklen “Approaches and Recent Development of Polymer Electrolyte Membranes for Fuel Cells Operating above 100 °C” udkom i Chemistry of Materials 15, 4896-4915 (2003). Den er tilgængelig her (kræver adgang).
En artikel om materialer til brændselsceller, skrevet af tre professorer på DTU Energi, er blevet citeret mere end 1000 gange. Det bringer den blandt de 0,3 promille mest citerede videnskabelige artikler nogensinde.

Når forskere skal tilkendegive at de finder kollegers arbejde relevant og spændende, giver de ikke hinanden ‘likes’ som man gør det på de sociale medier. I stedet citerer de kollegaernes resultater i deres egne forskningsartikler. Artikler der er blevet meget citeret af andre, har derfor også – alt andet lige – været meget indflydelsesrige inden for deres videnskabelige felt. Man måler ligefrem forskeres meritter på hvor mange citationer, deres artikler har fået.

"Vi er glade for at artiklen har vist sig at være så nyttig. Oversigtsartikler kræver meget arbejde at skrive, men hvis de er skrevet godt, bliver de også påskønnet af andre."
Professor Qingfeng Li

I 2003 skrev de fire DTU-forskere Qingfeng Li, Ronghuan He, Jens Oluf Jensen og Niels J. Bjerrum en oversigtsartikel i tidsskriftet Chemistry of Materials om et nyt og hurtigt voksende forskningsfelt: materialer til polymer-brændselsceller med en driftstemperatur på over 100 °C. Traditionelle polymer-brændselsceller fungerer kun under 100 °C, hvilket giver en række problemer mht. køling under drift samt en lav tolerance over for urenheder i brændslet. Midt i 1990’erne blev det imidlertid opdaget at man ved at imprægnere en særlig type polymer med fosforsyre kan anvende den til elektrolyt i brændselsceller langt over 100 °C. DTU var tidligt med på forskningen, og forskernes oversigtsartikel gav et uvurderligt overblik over de nye materialers egenskaber og muligheder. Det har så også vist sig i kollegernes efterfølgende dom: Artiklen er nu citeret over 1000 gange.

For at sætte det tal i relief kan man se på lidt citationsstatistik: I tidens løb er der skrevet i omegnen af 60 millioner videnskabelige artikler på verdensplan, og der kommer årligt ca. 1,5 millioner nye til. Af disse mange artikler er næsten halvdelen, 44%, aldrig blevet citeret – ikke engang af deres egne forfattere. Tæt ved en tredjedel af alle artikler har fået 1-9 citationer, en fjerdedel har 10-99 citationer og 2% har fået 100-999 citationer. Kun 3 ud af hver 10.000 artikler (0,3 promille) har fået over 1000 citationer – og heriblandt altså artiklen “Approaches and Recent Development of Polymer Electrolyte Membranes for Fuel Cells Operating above 100 °C”. Dermed er den blevet medlem af hvad Chemistry of Materials lidt spøgefuldt kalder ‘1k-klubben’.

Så DTU-artiklen har virkelig været med til at sætte dagsordenen inden for feltet. I dag leder He en forskningsgruppe i Kina, mens de tre øvrige forfattere er professorer på DTU Energi. De forsker fortsat i polymer-brændselsceller, for selv om der er sket meget siden oversigtsartiklen udkom i 2003, er der heldigvis stadig masser af videnskabelige udfordringer som skal løses.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.