Moments from DTU Energys PhD Symposium 2016

DTU Energis årlige ph.d.-symposium den 17. november 2017

tirsdag 30 maj 17

DTU Energi inviterer virksomheder og partnere til instituttets årlige ph.d.-symposium der finder sted i DTU’s mødecenter, bygning 101A, Anker Engelunds Vej 1, 2800 Kgs. Lyngby. Tilmeldingsfristen for deltagere som ikke kommer fra DTU Energi, er den 13. november 2017.


Kom og mød instituttets ph.d.-studerende der ved korte foredrag og i forbindelse med postersessioner præsenterer deres forskningsresultater inden for bæredygtige energiteknologier. Deltagere fra industrien får også mulighed for at præsentere deres virksomheder i forbindelse med postersessionerne.

Institutdirektør Søren Linderoth byder velkommen hvorefter to tidligere ph.d.-studerende fra DTU Energi giver indlæg: Jonathan Højberg fra Haldor Topsoe A/S og Mie Møller Storm fra Novo Nordisk A/S. Herefter præsenterer instituttets omkring 50 ph.d.-studerende deres forskning ved enten korte foredrag eller i forbindelse med postersessioner.

Symposiet vil dække den nyeste forskning inden for instituttets strategiske teknologier: brændselsceller, elektrolyseceller, solceller, batterier, membraner til gasseparation, røggasrensning, magnetisk køling og varmepumper, termoelektriske generatorer og superledere. Herudover præsenteres vores mange kompetencer inden for syntese og forarbejdning af materialer, elektrokemi, billedbehandling og strukturel analyse ved hjælp af mikroskopi, røntgen og neutroner, atomar og mesoskopisk modellering, funktionelle materialer – og meget mere.

Du kan læse mere om ph.d.-symposiet her, herunder det foreløbige program og tilmeldingsdetaljer. Du vil kunne se det endelige program med oversigter over de ph.d.-studerendes foredrag og postersessioner i slutningen af oktober 2017.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.