Nu er brændselscelleanlæg klar til boliger og virksomheder

torsdag 12 okt 17

Ene.field

Projektet ene.field har modtaget 26 mio. euro i 2012-2017 i støtte fra EU's 7. rammeprogram (FP7 / 2007-2013) gennem det fælles teknologiinitiativ for brændselsceller og brint (FCH-JU, aftale nr. 303462).

De 10 deltagerlande bestod foruden Danmark af Østrig, Tyskland, Frankrig, Belgien, Luxemburg, Schweiz, Italien, Holland, Slovenien og Storbritannien.

Fem års demonstration af mikro-kraftvarmeanlæg i Europa er slut, og et nyt er startet.

DTU Energi har sammen med de danske partnere DONG Energy og Ballard Europe deltaget i EU-projektet ene.field med i alt 26 partnere, heraf 10 konkurrerende producenter af brændselscelle-baserede mikro-kraftvarmeanlæg.

Projektet har demonstreret over 1000 mikro-kraftvarmeanlæg i husstande og mindre virksomheder i 10 europæiske lande, og først og fremmest har ene.field vist, at brændselscelleteknologien nu virker. I alt 603 højtemperatur- og 443 lavtemperatur-brændselscelleanlæg blev sat op i de 10 EU-lande, og de har i alt fungeret i mere end 5,5 mio. timer og produceret over 4,5 mio. kWh med en driftssikkerhed på 96-99 pct.

”Projektet har vist, at teknologien virker, og at børnesygdommene er ved at være overstået”, siger centerleder Eva Ravn Nielsen, FCH Test Center på DTU Energi. Hun og kollegaen Carsten Brorson Prag er hovedforfatterne bag en rapport om erfaringer fra projektet.

Mikrokraftvarmeanlæg kan omdanne naturgas til både el og varme, og fungerer både økonomisk, effektivt og miljøvenligt. Anlæggene kan tilpasse produktionen af varme og strøm efter forbruget i den enkelte bolig eller virksomhed. I Tyskland er gasprisen lav i forhold til elprisen, så her er det en særlig god forretning for forbrugerne at bruge mikrokraftvarme-anlæg til at lave gas om til elektricitet.

"Projektet har vist, at teknologien virker, og at børnesygdommene er ved at være overstået"
Eva Ravn Nielsen, centerleder, DTU Energi

”Små kraftvarmeanlæg baseret på brændselsceller er især en god forretning, hvis man har en kombination af billig gas og dyr elektricitet. I Danmark har vi et vældigt godt udbygget fjernvarmenet, og meget af vores el og varme produceres allerede samlet i store kraftvarmeværker. Det gør fordelene ved at skifte til mikrokraftvarmeanlæg mindre indlysende end det er tilfældet i mange andre lande”, siger Eva Ravn Nielsen.

”Til gengæld har tyskerne taget godt imod tilbuddet om at få mikrokraftvarmeanlæg, fordi de får tilskud fra staten eller regionen til at købe anlæg, og samtidig kan de selv producere el fra anlægget billigere end de kan købe den fra elselskaberne.”

Af ene.field-projektets over 1000 installerede mikrokraftvarmeanlæg blev ca. 750 sat op i Tyskland.

Med demonstration i ti lande af 11 forskellige typer mikro-kraftvarmeanlæg fra ti forskellige producenter har der været store forskel i opbygningen af anlæggene, i driftsmønstre og også i hvor nemt eller besværligt det har været at få anlæg godkendt i de enkelte lande.

”Anlæggene har haft en driftssikkerhed på i gennemsnit 96-99 procent. De fejl, der har været, har som regel skyldtes udstyret rundt om brændselscellen, f.eks. pumper og varmevekslere. Kun to procent af det samlede antal fejl skyldtes brændselscellerne, og det viser, at tidligere problemer er løst. Brændselscellerne er nu robuste og pålidelige”, siger Eva Ravn Nielsen.

Ene.field-projektet kan til gengæld ikke sige noget konkret om levetiden af anlæg og brændselsceller.

”I mange af anlæggene har brændselscellerne en forventet levetid på otte-ti år, og projektet har kun kørt i fem år, så man har endnu ikke kunne eftervise hele den forventede levetid af brændselscellestakkene.”

DTU er hovedkraft bag en rapport, der opsummerer ene.fields erfaringer og analyser, og som netop er offentliggjort. I rapporten nævner Eva Ravn Nielsen, at en af de største successer faktisk er, at man er gået fra at bygge individuelle prototyper til en reel produktkapacitet på 150 producerede enheder per producent.

”Vi nærmer os masseproduktion og fortsættelsen af ene.field, EU-projektet PACE, vil bl.a. fokusere på at få produktkapaciteten op på 500 enheder, så vi udnytter erfaringerne og får bedre og billigere anlæg. Efter 2020 forventes det, at producenterne hver kan producere 2500 anlæg om året. Hvor omkostningen til at drive et anlæg i dag godt kan konkurrere med andre teknologier, så er investering i et nyt anlæg stadig en del større. Det vil ændres, når de efter 2020 er klar til masseproduktion, da det vil gøre brændselscelleanlæggene væsentligt billigere.”

Rapporten om ene.field kan downloades her: http://enefield.eu/wp-content/uploads/2017/10/D3.7_final-layout_incl_back.pdf

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.