Seniorforsker Søren Højgaard Jensen holdt oplæg om tryksat produktion af brint hos IDA

Velbesøgt foredrag om brændselsceller hos IDA i København

tirsdag 28 feb 17
|
af Michael Jensen

Kontakt

Søren Højgaard Jensen
Virksomhed tilknyttet DTU Link
AFRI

FAKTA

Yderligere information om emnerne, som Søren Højgaard Jensen og Eva Ravn Nielsen, præsenterede findes her:

Tryksat Brint (E2P2H2): https://www.energiforskning.dk/sites/energiteknologi.dk/files/slutrapporter/e2p2h2_final_report_-_201600330.pdf

PACE: http://www.fch.dk/Projects/PACE

BIG HIT: Brintsamfundet-testes-paa-orkneyoeerne

BioSynergi (forgasning af træflis til kraftvarmeproduktion): http://biosynergi.dk/ 

Et engageret publikum hørte forleden to forskere fra DTU Energi formidle de nyeste resultater fra forskning i elektrolysebaseret brintfremstilling, et stort europæisk samarbejde om mikrokraftvarme samt brintsamfundet BIG HIT på Orkney-øerne.

Omkring 60 ingeniører og andre interesserede var mødt op til Ingeniørforeningen IDA’s gåhjem-arrangement Det sidste nye inden for bioenergi, brint og brændselsceller, hvor bl.a. seniorforsker Søren Højgaard Jensen og centerleder Eva Ravn Nielsen fra DTU Energi holdt oplæg.

Mødet var så velbesøgt at der måtte stilles ekstra stole frem, og DTU-forskerne leverede varen i form af en veloplagt præsentation af deres forskningsfelter og resultater.

Søren Højgaard Jensen kom rundt om sit arbejde med at optimere tryksat produktion af brint ved hjælp af elektrolyse i keramiske brændselsceller. Tryksat produktion af brint betyder at elektrolysen, dvs. spaltning af vand til brint og ilt foregår under højt tryk, i dette tilfælde op til 25 atmosfærer i en såkaldt autoklave. Det forhøjede tryk effektiviserer elektrolysen, således at 96% af den tilførte energi omsættes til kemisk energi i brinten sammenlignet med 91% ved normalt atmosfærisk tryk. Tryksat produktion er også interessant, da brinten allerede ved fremstillingen har et tryk som gør, at anlægsomkostningerne til den efterfølgende opbevaringskompression mindskes med op til 30%.

Søren Højgaard Jensens oplæg affødte mange spørgsmål både under og efter præsentationen, og da publikum fortrinsvis bestod af ingeniører, kom der mange meget tekniske og dybdegående spørgsmål. Der var rigtig mulighed for at ”nørde”.

Den store spørgelyst pressede programmet, så IDAs moderator Keld Olsen til sidst indstillede spørgetiden for at give plads til den næste præsentation med ingeniør Henrik Houmann Jakobsen fra BioSynergi, som fortalte om udviklingsarbejdet med at kommercialisere hans tekniske koncept til forgasning af træflis til kraftvarmeproduktion. Efter en pause var scenen klar til centerleder Eva Ravn Nielsen, som fortalte om demonstrationsprojektet ”BIG HIT” (Building Innovative Green Hydrogen systems in an Isolated Territory), som skal etablere et brintsamfund på Orkney-øerne nord for Skotland.

Brinten produceres vha. elektrolyse med brug af overskydende el fra vindmøller.

Eva berettede desuden om det europæiske samarbejde PACE (Pathway to a Competitive European FC micro-CHP market), som med et tilskud fra EU på godt 250 millioner kroner over de kommende år skal installere 2.650 mikrokraftvarmeanlæg med brændselsceller hos europæiske forbrugere. Hvor sædvanlige kraftvarmeværker leverer el og fjernvarme til et stort antal forbrugere, er mikrokraftvarme rettet mod den enkelte husstand. I projektet vil anlæggene blive fulgt nøje af de respektive producenter, og målet er at skabe et kommercielt gennembrud for den miljøvenlige teknologi, hvor naturgas via brændselsceller omsættes til el og varme. Projektet med deltagelse fra blandt andet DTU Energi skal sætte skub i udbredelsen af mikrokraftvarmeanlæg til individuelle boliger.

Eva Ravn Nielsens oplæg affødte også mange spørgsmål fra det videbegærlige publikum, der udviste stor interesse for detaljerne i den praktiske applikation af brændselsceller i en samfundskontekst.

Først lidt før klokken 22 slap ingeniørerne deres nysgerrige greb om DTU-folkene. Arrangørerne fra IDA udtrykte stor tilfredshed med fremmødet, oplæggene og interessen, og succesen gentages i Århus d. 23. maj, fra kl. 16.45 til 21.00, i EY-huset, Værkmestergade 25, 8000 Århus C. Mere info på IDAs hjemmeside: www.ida.dk.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.
https://www.energy.dtu.dk/nyheder/Nyhed?id=%7B13437084-7193-4760-B314-13AB26FC4A06%7D
19 SEPTEMBER 2020