Besøg på DTU Energi gav ministeren gode ideer

tirsdag 24 nov 15
|
Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) besøgte mandag den 23. november 2015 DTU Energi, hvor han blev introduceret til en række af de energiteknologier, DTU-forskerne forsker i.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt blev hilst velkommen af rektor Anders Bjarklev og institutdirektør Søren Linderoth, da han besøgte DTU Energi, og ministeren var en opmærksom gæst. Han spurgte især ind til DTU Energi’s forskning i lagring af en række forskellige former for energi, fra brug af organiske flowbatterier over brændselsceller til indvinding af CO2 fra biogasanlæg.

Biogas-anlæg udskiller metan og CO2 i lige store mængder, og hvor man i dag indvinder og bruger metanen, slippes mængden af CO2 ud i atmosfæren. Ved hjælp af elektrolyse kan den CO2 i stedet bruges til produktion af syntesegasser, der bruges i industrien og til produktion af brændstoffer, og energien til processen kan komme fra vedvarende energikilder og dermed være bæredygtig energi.

”Vi kan bruge overskudsstrøm fra de vedvarende energikilder til at omdanne CO2 til både naturgas og syntetiske brændstoffer. På den måde kan vi enten gemme energien eller bruge brændstofferne i transportsektoren”, sagde Søren Linderoth til ministeren, der lyttede meget interesseret.

”Det er ret spændende og noget, som jeg vil sætte mig yderligere ind i, for på den måde udnytter vi jo, at vi har infrastrukturen og naturgasnettet i forvejen. Vi kan bruge nettet til lagring af energi, og på den måde er vi i en unik situation i Danmark”, sagde energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt.

Det bekræftede professor Anke Hagen, der viste gæsten rundt i DTU Energis testlaboratorium, hvor brændselsceller og elektrolyseceller gennemtestes på alle leder og kanter i enkeltceller og i stakke.
Ministeren var også begejstret for graden af DTU’s internationale samarbejde med såvel industrien som internationale universiteter som MIT og Stanford med mange flere. Det beviser, gav ministeren udtryk for, at dansk energiforskning er med langt fremme internationalt.


Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.
https://www.energy.dtu.dk/nyheder/Nyhed?id=%7B15C6AE9A-32B0-4845-A478-38079FAEE0FD%7D
18 SEPTEMBER 2020