DTU Energy's second annually PhD symposium 2014

Ph.d.-studerende satte en høj standard for kommende generationer af studerende

mandag 01 dec 14
DTU Energis andet årlige ph.d.-symposium med industriel deltagelse viste forskning af høj kvalitet inden for energiteknologier. Professorer og industrielle deltagere var imponerede.

Visitkort blev udvekslet, ny forskning blev præsenteret, og nye netværk og kontakter opstod på DTU Energis andet årlige ph.d.-symposium med industriel deltagelse, hvor ph.d.-studerende blandede sig med forskere, teknikere og repræsentanter fra industrien for at diskutere og tale om deres forskningsemner.

Symposiet satte en høj standard for de kommende symposier med 12 ph.d.-studerende, der præsenterede deres gode forskningsaktiviteter mundtligt, mens 25 ph.d.-studerende deltog med gode illustrative posters, der efterlod et indtryk af et højt overordnede kvalitetsniveau af alle præsentationerne.

"Disse præsentationers høje standard bør fjerne ethvert forbehold, DTU Energi måtte have, bortset fra de økonomiske, om det at sende vore ph.d.-studerende til internationale konferencer"
Jens Oluf Jensen, lektor, DTU Energi

Lektor Jens Oluf Jensen var dommer ved det ene af to spor med mundtlige oplæg, og han og meddommer Aleksey Nikiforov fandt det uventet vanskeligt at vælge en vinder blandt deltagerne.

"Vi skulle holde hver præsentation op mod en tjekliste og langt de fleste - hvis ikke alle - kandidater opfyldte kriterierne, hvilket ikke gjorde det lettere at bedømme. Vi var også meget bevidste om, at en god film eller grafik ikke altid viser færdighederne retfærdigt hos den, der præsenterer," siger Jens Oluf Jensen.

Dommerne i Track A endte med at vurdere Emil Bøje Lind Pedersen som vinder med oplægget “What can we learn from tomography?”, hvor han ikke kun opfyldte alle de givne kriterier, men også gav sit foredrag på en dygtig og overbevisende måde med stor entusiasme og appel, forklarer Jens Oluf Jensen.

Track B blev vundet af Søren Lyng Ebbehøj, der med samme entusiasme og solide baggrundsdata gav en god præsentation af “Process integration of CO2 air capture and co-electrolysis for methane production”.

"Vi havde en bred og meget varieret vifte af oplæg med mange rigtig kompetente ph.d.-studerende. Søren Lyng Ebbehøj var god til at præsentere sit projekt som storyteller bakket op af data, men forskellen mellem de studerende var generelt minimal. De gjorde det alle rigtig godt med interessante og spændende emner", sagde dommere for Track B, professorerne Anke Hagen og Peter Holtappels.

De samme positive ord fik Ilona Maria Heckler med på vejen for sin posterpræsentation om “Improvement of the stability of polymers for organic solar cells by different strategies”.  Hendes præsentation viste stor og bred viden kombineret med god forskning og klar kommunikation af teknologien.

"Disse præsentationers høje standard bør fjerne ethvert forbehold, DTU Energi måtte have, bortset fra de økonomiske, om det at sende vore ph.d.-studerende til internationale konferencer", siger Jens Oluf Jensen.

Flere repræsentanter fra industrien roste også den høje standard af de ph.d.-studerende på DTU Energi.

"Det at deltage i arrangementer som dette symposium åbner op for ny interessant viden samt nye måder at gøre tingene på, og jeg fandt hele denne dag meget interessant. DTU Energi har virkelig fået samlet en flok smarte hoveder her på DTU," siger Niels Lindeburg, administrerende direktør for firmaet PeltPower.

Læs Niels Lindeburgs fulde udtalelse her: CEO for PeltPower: "Ph.d.-symposier åbner op for nye spændende måder at gøre tingene på"

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.