46 mio. til syv unge forskere

fredag 22 jan 21
|

Kontakt

Astri Bjørnetun Haugen
Lektor
DTU Energi
21 56 09 19

Kontakt

Mikkel Heuck
Seniorforsker
DTU Fotonik
25 82 93 11

Kontakt

Ivana Konvalinka
Lektor
DTU Compute

Kontakt

Eva Rotenberg
Lektor
DTU Compute
45 25 50 05

Kontakt

Felix Trier
Forsker
DTU Energi

Kontakt

Alexander Michel
Lektor
DTU Byg
45 25 16 56

Syv unge DTU-forskere modtager Villum Young Investigator-bevillinger for tilsammen 46 mio.kr.

Villum Fondens Villum Young Investigator-program har til formål at give store danske og udenlandske forskningstalenter mulighed for at forfølge deres idéer og opbygge egne forskergrupper på danske universiteter.

"Det eneste vi i dag ved om den nye viden, vi skal leve af om 20 år, er, at den i høj grad bliver skabt i hovederne på talentfulde unge forskere. Det er derfor vigtigt at give unge forskere et solidt afsæt til at skabe deres egen forskningsprofil," siger Thomas Bjørnholm, forskningsdirektør i Villum Fonden i forbindelse med uddelingen.

I alt 19 forskere fra DTU, Københavns Universitet, Århus Universitet, Syddansk Universitet, og IT Universitetet modtager Villum Young Investigator-bevillinger for samlet 126. mio. kr. De syv DTU-forskere tegner sig for bevillinger for tilsammen 46 mio. kr.

De er:

Astri Bjørnetun Haugen, lektor på DTU Energi.
Hun modtager seks mio. kr. til projektet '6D keramik', hvori hun vil udvikle keramiske materialer til energikonvertering. Konceptet demonstreres ved at fremstille en 6D keramisk energihøster, der kan fange mere energi, end hvis den var fremstillet af et konventionelt keramisk materiale. Bevillingen vil finansiere ansøger og to ph.d -studerende.

Janus Eriksen, DTU Kemi (kommer fra en stilling som postdoc ved University of Bristol).
Han modtager otte mio. kr. til projektet 'DECODENSE', hvis hovedformål er udvikling af nye hurtige simuleringsværktøjer inden for kvantekemi. Mere specifikt går bevillingen til at identificere nye måder, hvorpå komplekse elektronstrukturmetoder kan gøres hurtigere ved hjælp af teknikker med rod i moderne maskinlæring. Bevillingen vil finansiere en ph.d.-studerende og en postdoc foruden indkøb af udstyr og international formidling af projektet. Læs mere her.

Mikkel Heuck, seniorforsker på DTU Fotonik.
Han modtager seks mio. kr. til projektet 'QNETNODES', hvor han vil udvikle meget små optiske chips, der er i stand til at manipulere med enkelte fotoner og udnytte dem til at udføre beregninger og overføre information på en fundamentalt ny måde. Hardware, som kan kontrollere fotonerne meget præcist, er en af forudsætningerne for kvantecomputere. Bevillingen dækker dele af modtagerens løn, en ph.d.-studerende, en postdoc og udstyr. Læs mere her (på engelsk).

Ivana Konvalinka, lektor på DTU Compute.
Hun modtager seks mio. kr. til projektet 'Brobygning mellem social neurovidenskab og social datavidenskab: Afdækning af interaktive adfærds- og hjernemekanismer i sociale netværk'. Ved at bygge bro mellem social neurovidenskab og social datavidenskab er det projektets formål at forstå, hvordan diversitet i sociale netværk påvirker hjerne- og koordineringsmekanismer i realtids-interaktioner, og fastslå, hvilke af disse mekanismer der forudsiger dannelse af sociale bånd. Projektet finansierer to ph.d.-studerende, en postdoc og eksperimenter.

Alexander Michel, DTU Byg
Han modtager seks mio. kr. til projektet 'Frontier'. Udmattelse, materialetræthed, er afgørende ved holdbarheds- og integritetsvurderinger af luftfart og civil infrastruktur. Alligevel mangler vi en forståelse af den egentlige skadeproces forårsaget af træthed i byggematerialer. Specifikt står et grundlæggende spørgsmål tilbage: hvad er den mikromekaniske oprindelse af makro-mekaniske fænomener? Frontier har en tilgang, der undersøger på tværs af længdeskalaer og hjælper med at besvare dette spørgsmål. Bevillingen vil finansiere bevillingsmodtageren, en ph.d. -studerende og tre postdocs.

Eva Rotenberg, lektor på DTU Compute.
Hun modtager seks mio. kr. til projektet 'Effektive genberegninger af foranderlige problemer', som fokuserer på graf-algoritmer. Disse bruges til effektivt at beregne svare på spørgsmål om grafer og netværk. Når en graf eller et netværk er genstand for forandringer, opstår en ny udfordring: at tilpasse svaret efter hver ændring. Målet er at udvikle nye, effektive algoritmer til at vedligeholde information om dynamiske grafer. Bevillingen finansierer to ph.d.- studerende, en postdoc og internationalt samarbejde.

Felix Trier, DTU Energi (kommer fra en stilling som postdoc ved Niels Bohr Instituttet).
Han modtager otte mio. kr. til projektet 'Rundtosset: Ny generation af Spin-Information Transistorer', hvor han vil undersøge, hvordan elektronens spin i stedet for dens ladning kan anvendes i elektronik. Ved at bruge elektronens spin vil det være muligt at udvikle energibesparende elektronik og derved løse problemet med et stigende globalt energiforbrug. Denne bevilling vil finansiere modtageren og to ph.d.-studerende.


Om Villum Young Investigator

Villum Young Investigator-programmet har fokus på at tiltrække og fastholde dygtige yngre danske og udenlandske forskere på danske universiteter. Målet er at understøtte universiteternes udvikling af internationale forskningsmiljøer på højt niveau.

Forskerne får mulighed for at indgå i et særligt Villum Young Investigator-fællesskab med netværk og seminarer om fx forskningsledelse.

VILLUM FONDEN modtog 161 ansøgninger til programmet. De 19 forskere, der kom igennem nåleøjet, har været igennem en proces med faglig bedømmelse og interview med fondens videnskabelige komité samt endelig godkendelse i fondens bestyrelse.

VILLUM FONDEN åbner for ansøgninger til programmet den 6. april 2021. Læs mere om programmet på https://veluxfoundations.dk/da/teknisk-og-naturvidenskabelig-forskning/fokus-paa-yngre-forskningstalenter

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.