Project CopenHydrogen

CopenHydrogen førte til viden, men endnu ikke til en demonstration af et kombineret energisystem

onsdag 17 sep 14
CopenHydrogen viste, at en række energiteknologier har mulighed for at bidrage positivt til afbalancering af elnettet. Så længe de bruges hver for sig og ikke som del af en samlet løsning.

FCH Test Center på DTU Energikonvertering har deltaget i det netop afsluttede projekt CopenHydrogen.

Projektet involverede en kommune, et energiselskab, virksomheder, DTU og andre organisationer, der alle stræber efter at finde ud af, hvordan energilagring ved hjælp af elektrolyse, brintlager og brændselsceller kan blive en del af fremtidens energisystem i København. Projektet var også tænkt som forberedelse af et stort demonstrationsprojekt.

"Så længe der ikke er tilstrækkeligt økonomisk incitament til at balancere elnettet ved hjælp af denne løsningsmodel, er der ikke grundlag for en forretningsmodel"
Eva Ravn Nielsen, leder af FCH Testcenter

De foreløbige tekniske og økonomiske beregninger er nu afsluttet, og beregningerne viser, at selv om teknologierne er tilgængelige, så er investeringerne i udstyr så store, at projektet er sat på pause indtil der er fundet en afklaring af prissætningen af ​​energilagring.

Det har således ikke været muligt at fremlægge en fornuftig forretningsmodel for demonstrationsprojektet, og finansieringen af den store demonstration kunne ikke sikres.

"Målet var at skabe et beslutningsgrundlag før man investerede i et stort demonstrationsanlæg for brint og brændselsceller i København", siger leder af FCH Test Center, Eva Ravn Nielsen.

Hun forklarer, hvordan investeringsomkostningerne på nuværende tidspunkt er for store til at kunne forsvare den relativt lave effektivitet, som en samlet og kombineret løsning til lagring af elektricitet giver.

”Og så længe der ikke er tilstrækkeligt økonomisk incitament til at balancere elnettet ved hjælp af denne løsningsmodel, er der ikke grundlag for en forretningsmodel.”

Til gengæld viste projektet, at hver af komponenterne og teknologierne har mulighed for på hver deres måde at bidrage positivt til afbalancering af elnettet. Så længe de bruges hver for sig og ikke som del af en samlet løsning. Samtidig er der indhentet en masse værdifuld viden og erfaringer, der kan bruges senere.

"Så selvom konklusionen er, at der ikke på nuværende tidspunkt er økonomisk grundlag for denne type projekt, så har vi lært en masse om de strukturelle behov i denne teknologi generelt og i et dansk perspektiv, og det åbner op for langt mere detaljeret planlægning af danske energisystemer i fremtiden."

Den endelige rapport fra CopenHydrogen-projektet kan findes via linket nedenfor. Rapporten er på dansk og indeholder et resumé på engelsk: http://www.hydrogennet.dk/fileadmin/user_upload/Billeder/Copenhydrogen/resultater/CopenHydrogen_Final.pdf

CopenHydrogen-projektet ville vise både udfordringer og potentiale

’CopenHydrogen – balancering og lagring I’ havde til formål at demonstrere produktion af brint ved hjælp af elektrolyse, lagring af brint og produktion af elektricitet fra brint ved hjælp af brændselsceller, for herved at bidrage til balancering af el-systemet i samspil med forsyningerne af fjernvarme og bygas. Spildvarmen vil kunne nyttiggøres som fjernvarme, mens en del af brinten tænkes injiceret i bygasnettet. Tryk her for at læse mere om baggrunden for CopenHydrogen her

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.