High temperature polumer fuel cells are getting closer to a commercial breakthrough

Verdensrekord: Nu degraderer brændselscellerne kun 0,00008 % i timen

tirsdag 06 dec 16

Kontakt

Jens Oluf Jensen
Professor
DTU Energi
45 25 23 14

DTU Energi, cleantech-virksomheden Danish Power Systems og deres partnere har vist verdens bedste holdbarhed for højtemperatur-polymerbrændselsceller

Brændselsceller kan omdanne den kemiske energi i et brændsel direkte til elektricitet og varme, og de kan gøre det med højere effektivitet end traditionelle energiteknologier. Men for at finde anvendelse i den virkelige verden er det også nødvendigt, at brændselscellerne holder længe nok i drift til at systemerne får en tilstrækkelig lang levetid. Nu har DTU Energi i samarbejde med bl.a. Danish Power Systems – en af verdens førende virksomheder inden for brændselsceller – vist de hidtil bedste levetider for højtemperatur-polymerbrændselsceller (HT-PEM) i verden.

Tonny Søndergaard, der er ph.d.-studerende på DTU Energi, har målt en forringelse af ydelsen på kun en halv mikrovolt pr. time i en test på mere end 9.000 timer. Det svarer til 0,00008 % i timen!

”Vi har aldrig hørt eller læst om så lav degradering, så det her er ganske enkelt en verdensrekord”, udtaler adm. direktør Hans Aage Hjuler fra Danish Power System.

"Vi har aldrig hørt eller læst om så lav degradering, så det her er ganske enkelt en verdensrekord"
Hans Aage Hjuler, adm. direktør, Danish Power System

Resultaterne fra DTU er nu indsendt som en videnskabelig artikel, der ventes offentliggjort inden længe. Gennembruddet kommer efter et fokuseret udviklingsarbejde i tæt samarbejde med Danish Power Systems støttet af ForskEL-programmet (der er finansieret af PSO-midler) og Innovationsfonden.

”Det er mange års systematisk forskning og samarbejde, der nu er ved at bære frugt”, siger professor Jens Oluf Jensen, der koordinerer forskningen inden for højtemperatur-polymerbrændselsceller på DTU Energi.

De meget lave degraderingsrater er vigtige for de kommercielle energisystemer, der er på vej til markedet. Det gælder for eksempel de såkaldte mikro-kraftvarmeanlæg til produktion af både el og varme i enkelte husstande. Før teknologien kan opnå et kommercielt gennembrud, skal levetiden af cellerne være mindst fem år, og det mål synes nu at være kommet væsentlig tættere med den rekordhøje holdbarhed af cellerne.

Højtemperatur-polymer-brændselsceller

Institut for Energikonvertering og -lagring forsker i højtemperatur-polymer-brændselsceller (HT-PEMFC) der fungerer ved ca. 160 °C. Det giver en række fordele, ikke mindst at cellerne bliver mindre følsomme over for urenheder i brinten og at det bliver nemmere at køle cellerne pga. den større temperaturforskel til omgivelserne. Det gør de omgivende komponenter i brændselscellesystemet simplere og billigere.

To lovende anvendelser af HT-PEMFC er til transport og som små kraftvarmeanlæg til produktion af både el og varme i den enkelte husstand. Centrale forskningsemner omfatter bl.a. udvikling af nye og forbedrede materialer, syntese af katalysatorer, studier af elektrodestrukturer samt test af celler. Læs mere om DTU Energis forskning i HT-PEMFC

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.