Rødspætte. Foto: Kenneth Løvholt.

Ph.d.-forsvar om biodiversitet i marine fiskesamfund

mandag 11 maj 20

Kontakt

Martin Lindegren
Seniorforsker
DTU Aqua
35 88 34 92

Kontakt

Aurore Maureaud
Videnskabelig assistent
DTU Aqua

Den 15. maj 2020 forsvarer Aurore Maureaud, DTU Aqua sin ph.d.-afhandling. På grund af corona-pandemien gennemføres forsvaret online.

Over hele kloden er der sket en alarmerende nedgang i antallet af arter. Forskere arbejder på at forstå og kvantificere, hvad denne biodiversitetskrise betyder for økosystemernes funktion, f.eks. økosystemernes evne til at opretholde biomasse og energiflow. 

Ph.d.-studerende Aurore Maureaud og hendes kollegaer har testet sammenhænge mellem biodiversitet og økosystemfunktioner i naturlige, komplekse marine økosystemer og med teoretisk modellering af fødenet. De empiriske analyser er baseret på detaljerede data for sammensætningen og størrelsen af fiskesamfund i kystområder på tværs af Nordatlanten. 

Mange eksperimentelle studier har vist, at biodiversitet har en positiv indflydelse på økosystemers funktion, og at en stor artsrigdom resulterer i en større biomasse. Men der mangler viden om, hvorvidt det også forholder sig sådan i naturen, ikke mindst i store og komplekse marine økosystemer. Aurore Maureauds afhandling viser, at der i praksis ikke nødvendigvis er nogen tydelig positiv sammenhæng mellem antallet af arter og forskellige økosystemfunktioner, selv om man skulle forvente det ud fra teorierne. 

Afhandlingen understreger også vigtigheden af at inddrage forskellige mål, når man undersøger et økosystems generelle funktion, da én økosystemfunktion ikke nødvendigvis repræsenterer de andre funktioner i økosystemet.

Om forsvaret

Aurore Maureaud forsvarer sin ph.d.-afhandling "Biodiversity-ecosystem functioning relationships in marine communities. Evidence from large-scale observations and modeling" fredag den 15. maj 2020 kl. 14.00 via Zoom. 

Kontakt Rikke Hansen, rikh@aqua.dtu.dk, senest den 14. maj, kl. 15.00 for at få link til deltagelse i forsvaret. 

Vejledere

  • Hovedvejleder: Seniorforsker Martin Lindegren, DTU Aqua
  • Medvejleder: Professor Ken Haste Andersen, DTU Aqua

Censorer

  • Seniorforsker Anna Rindorf, DTU Aqua
  • Professor Erik Bonsdorff, Åbo Akademi University, Finland
  • Forsker Jonathan Lefcheck, Smithsonian Environmental Research Center, USA
Ordstyrer ved forsvaret
  • Seniorforsker Stefan Neuenfeldt, DTU Aqua

Afhandlingen

En kopi af afhandlingen "Biodiversity-ecosystem functioning relationships in marine communities. Evidence from large-scale observations and modeling" kan tilsendes pr. mail. Kontakt Rikke Hansen, rikh@aqua.dtu.dk

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.