Fra venstre: Niels Fog (Energinet.dk), Brian Vad Mathiesen (AAU), Ming Chen (DTU Energi), Peter Blennow (Haldor Topsøe). Foto: Torben Skjøtt (Energinet.dk)

Elektrolyseforskning får pris for bedste projekt

torsdag 19 maj 16
|

Kontakt

Ming Chen
Professor
DTU Energi
46 77 57 57

Om projektet

Projektet "Solid Oxide Electrolysis for Grid Balancing" var et to-årigt projekt, der afsluttedes i 2015. Formålet var at forbedre de tekniske og kommercielle perspektiver for den keramiske elektrolyseteknologi til brug for lagring af overskudsstrøm fra sol eller vind. Projektpartnerne var DTU Energi, Aalborg Universitet og Haldor Topsøe A/S. Projektets slutrapport (på engelsk) er tilgængelig her.

Aktiviteterne fortsættes i det igangværende ForskEL-projekt "Towards Solid Oxide Electrolysis Plants in 2020".

Om ForskEL

Forskningsprogrammet ForskEL finansieres gennem den såkaldte PSO-afgift og administreres af Energinet.dk, et statsejet selskab der ejer og driver de danske el- og gastransmissionsnet. Formålet med ForskEL er at støtte forsknings-, udviklings- og demonstrationsaktiviteter som fremmer dels miljøvenlige teknologier til produktion af elektricitet, dels udviklingen af et miljøvenligt og pålideligt energisystem. 

Seniorforsker Ming Chen fra DTU Energi har modtaget ForskEL-prisen 2016 for sit projekt "Solid Oxide Electrolysis for Grid Balancing", der har betydet et vigtigt skridt i retning mod at bruge elektrolyse til energilagring i fremtidens danske energisystem.

Ved den årlige danske konference for energiforskning, EnergiForsk16, blev ForskEL-prisen 2016 uddelt til seniorforsker Ming Chen og hans projektpartnere fra Aalborg Universitet og Haldor Topsøe A/S. Denne ærefulde pris gives til det bedste afsluttede projekt som har været støttet af ForskEL-programmet.

"Vi har altså at gøre med et projekt der har leveret på de to væsentlige parametre: dygtig projektledelse og dygtig faglighed"
Niels Fog (bestyrelsesformand i Energinet.dk)

Danmark har en ambitiøs plan om at øge andelen af vedvarende energi i energisystemet til 100% over de kommende årtier. Det vil betyde store ændringer for elektricitetsnettet, og i særdeleshed vil det skabe behov for teknologier der kan lagre energi i stor skala, pga. den varierende natur af vind og sol. Keramiske elektrolyseceller (Solid Oxide Electrolysis Cells, SOEC) er en lovende teknologi der både kan bruges til energilagring og til fremstilling af syntetiske brændsler. Teknologien har et stort potentiale i forbindelse med reguleringen af elnettet i det danske energisystem. Formålet med projektet "Solid Oxide Electrolysis for Grid Balancing" (Afbalancering af elnettet vha. keramiske elektrolyseceller) var at forbedre ydelsen og holdbarheden af teknologien med særligt henblik på anvendelsen til regulering af det danske energisystem. De tre projektpartnere har arbejdet tæt sammen for at løse de kritiske forskningsspørgsmål som skal gøre det muligt at opskalere teknologien til megawatt-størrelse over de næste 5-10 år.

Niels Fog, bestyrelsesformand i Energinet.dk, lagde i sin motivation for prisen vægt på at projektet ikke bare havde opnået fremskridt i teknologien og i markedsforberedelsen, men at det også havde været kendetegnet ved en høj kvalitet af projektledelsen og et godt samarbejde mellem universiteter og erhvervslivet.

I sin takketale takkede Ming Chen Energinet.dk for dets støtte over de sidste 10 år, en støtte der har gjort projektpartnerne i stand til at udvikle SOEC-teknologien til et punkt hvor den er klar til en tidlig demonstrationsfase. Det kunne ikke have været gjort uden støtten fra Energinet.dk.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.
https://www.energy.dtu.dk/nyheder/Nyhed?id=%7BFC856A55-4929-400B-9488-CEEF7D8C4327%7D
18 SEPTEMBER 2020