Energy storage technologies in a Danish and international perspective

Ny hvidbog om energilagring i dansk og internationalt perspektiv

torsdag 04 apr 19
|

Kontakt

Søren Linderoth
Institutdirektør, Professor
DTU Energi
46 77 58 01

Om hvidbogen

Hvidbogen “Energy storage technologies in a Danish and international perspective” er udarbejdet af seniorforsker Allan Schrøder Pedersen med bidrag af Rune Christensen, Arghya Bhowmik og Poul Norby fra DTU Energi. Derudover har en lang række danske eksperter bidraget med input og kommentarer. Udarbejdelsen har været støttet finansielt af World Energy Councils danske nationalkomite. Hele hvidbogen er tilgængelig her
En ny hvidbog udarbejdet af DTU Energi kortlægger de danske styrkepositioner inden for energilagring og beskriver det fremtidige potentiale for anvendelser og eksport.

Energilagring får en afgørende rolle i et energisystem, der er baseret på vedvarende energikilder. En ny hvidbog udarbejdet af seniorforsker Allan Schrøder Pedersen fra DTU Energi kortlægger de seneste års mest betydningsfulde udviklingstendenser for energilagringsteknologier, på både dansk, europæisk og verdensplan.

Rapporten går i detaljer med fire vigtige lagringsteknologier, som har stor relevans i både dansk og international sammenhæng: Batterier, lagring på kemisk form vha. elektrolyse, varmelagring samt mekanisk lagring. For hver af de fire former for energilagring gives en fuld beskrivelse af teknologierne sammen med en gennemgang af det nuværende teknologistade og de vigtigste udviklingstendenser. Desuden identificerer rapporten dansk forsknings og erhvervslivs specifikke styrkepositioner inden for de forskellige teknologiområder.

Endelig giver hvidbogen forslag til, hvordan reguleringer og politiske rammebetingelser kan justeres for at støtte introduktionen af energilagring i Danmark og i Europa, og hvilke tiltag der er nødvendige for at konsolidere Danmarks stærke position inden for produktion og eksport af energilagringsteknologier.

Hvidbogen vil indgå som en vigtig brik i DTU's videre bestræbelser på at fremme et nationalt Center for Energilagring.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.