DTU Energi forskningsaktiviteter

Om DTU Energi

Institut for Energikonvertering og -lagring arbejder med uddannelse, forskning og udvikling inden for funktionelle materialer og deres anvendelse til bæredygtige energiteknologier. Instituttet, der har 220 medarbejdere, blev dannet i 2012 ved at samle forskningsgrupper fra Risø DTU og DTU Kemi. 

I et bæredygtigt energisystem hvor meget af energien kommer fra naturligt varierende kilder som solenergi og vindenergi, er det afgørende at kunne omdanne og lagre energien efter behov. På Institut for Energikonvertering og -lagring er vi fokuseret på teknologier og materialer til direkte konvertering af forskellige energiformer og efterfølgende lagring af dem. For eksempel kan man gemme vindmøllestrøm ved at omdanne elektricitet til brint, der efterfølgende kan lagres på fast form.

Fælles for vores teknologier er, at deres virkemåde er baseret på funktionelle materialer – materialer med særlige elektriske, magnetiske, termiske, kemiske eller elektrokemiske egenskaber. Elektron- eller ionledende keramiske materialer har fx anvendelser i brændselsceller (solid oxide fuel cells, SOFC) og elektrolyseceller, fotovoltaiske polymerer kan bruges til plastsolceller, og særlige magnetiske materialer kan anvendes som aktive komponenter til højeffektiv køling. Instituttets forskning omfatter mange forskellige aspekter af funktionelle materialer og deres anvendelse i energiteknologier.

Vi har en stærk overbevisning om, at de bedste resultater opnås ved et samspil mellem teknologisk udvikling og grundlæggende forskning. Vores forskning er organiseret inden for en række teknologispor, der omfatter brændselsceller, elektrolyse, solceller, batterier, lagring af brint og ammoniak, membraner til gasseparation, magnetisk køling, termoelektriske komponenter og rensning af røggasser. Du kan læse mere om de teknologier vi arbejder med her.

Organisation

Instituttet er opdelt i otte forskningssektioner som fokuserer på faglige kompetencer inden for bl.a. elektrokemi, kemisk syntese, faststoffysik, elektronmikroskopi, katalyse, procesteknologi, reologi og modellering. Udvikling af energiteknologier kræver mange forskellige kompetencer, og forskningen inden for vores forskellige teknologier går derfor i vid udstrækning på tværs af sektionerne.

Det drejer sig om energi!

Vores forskning gør os uafhængige af fossile brændstoffer

DTU Energi forsker i energiteknologier, der gør fremtiden uafhængig af fossile brændstoffer.

Se videoen og se hvem vi er...

Vores vision

  • DTU Energi er et af verdens førende tværfaglige institutter inden for bæredygtige teknologier til energikonvertering og -lagring
  • DTU Energi er anerkendt for undervisning af høj kvalitet rettet mod ingeniørstuderende på alle niveauer
  • DTU Energi bidrager til udviklingen af et bæredygtigt samfund gennem innovativ teknologiudvikling baseret på grundlæggende viden
DTU Risø Campus

DTU Energi er også på Facebook. Kig forbi, like us og få automatisk vores nyheder fra instituttet