Informationsbrochurer

På Institut for Energikonvertering og -lagring arbejder vi med en række forskellige bæredygtige energiteknologier.  

Her kan du downloade pdf-brochurer der beskriver nogle af de teknologier, vi arbejder med på DTU Energi:  

PEM, Polymer-brændselsceller SOFC, Keramiske brændselsceller  Lavtemperatur-elektrolyseceller SOEC, Keramiske elektrolyseceller  Plastsolceller 
 
 
 
 
 
 
Keramiske membraner
Magnetisk køling  Termoelektriske generatorer Rensning af røggasser  Batterier 
Om DTU Energi