Peter Bjørn Jørgensen

Peter Bjørn Jørgensen

Postdoc

DTU ENERGI
Institut for Energikonvertering og -lagring

Danmarks Tekniske Universitet

Anker Engelunds Vej

Bygning 301, rum 217

2800 Kgs. Lyngby

E-mail pbjo@dtu.dk

Få tilsendt vCard på e-mail.