Studerende på DTU Energikonvertering

Uddannelse

DTU Energi koordinerer studielinjen Brint og brændselsceller under kandidatretningen Bæredygtig energi. Instituttet udbyder endvidere kurser på denne studielinje samt på studielinjen Katalyse og nanoteknologi under kandidatretningen Anvendt kemi.

Med afsæt i instituttets forskningsområder udbyder vi en lang række masterprojekter. Interesserede studerende kan således gå på jagt blandt vore mange projektforslag og her finde den forskningsretning, det projekt, det emne og/eller den vejleder, de leder efter. Og har man forslag til et emne eller et projekt, der ikke fremgår af listerne, så kontakt os endelig. Vi er altid åbne overfor gode ideer.

Vi prioriterer også forskeruddannelse højt med mere end 60 ph.d.-studerende, der indgår i instituttets dynamiske og internationale forskermiljø.

Endelig kan du læse mere generelt om uddannelse på DTU her