Energiteknologier

Efterspørgslen på energi er stødt stigende. Væksten sker især indenfor vedvarende energikilder. Det betyder bl.a., at vindkraft snart vil overhale gas som den mest anvendte kilde til at dække vores energibehov.

Dette kursus vil indføre kursisterne i de muligheder og udfordringer, overgangen til vedvarende energi medfører, og hvordan energien kan lagres efter behov til de dage, hvor solen ikke skinner og vinden ikke blæser. Kunne du tænke dig at undervise dine elever i overgangen til vedvarende energi og hvordan energien kan lagres så er dette et kursus for dig.

Kursusbeskrivelse

I et bæredygtigt energisystem, hvor meget af energien kommer fra varierende kilder som biomasse, sol- og vindenergi, er det afgørende at kunne lagre energien efter behov til de dage, hvor solen ikke skinner og vinden ikke blæser. I dag arbejdes der på at udvikle batterier, der er store nok til at lagre overskudsenergi, men batteriteknologien er slet ikke god nok endnu. I 2017 blev der på globalt plan installeret batteriparker, der kan lagre 2.3 GWh*, mens alene det danske energiforbrug i 2015 var på 720 PJ, svarende til ca. 200.000 GWh. Energien fra de varierende energikilder skal derfor også kunne omdannes og lagres på andre måder.

Overskudsenergien kan f.eks. gemmes som varme i jorden, eller omdannes til gas ved hjælp af elektrolyse, som så enten kan omdannes tilbage til elektricitet på vindstille, mørke dage, eller bruges i naturgasnettet.

Sol, vind og biomasse vil ikke kunne stå alene, når de fossile brændsler gradvist udfases. Der vil også være brug for andre teknologier som f.eks. termoelektriske generatorer, der laver overskudsvarme om til strøm. Og energiteknologier, der enten kan høste energi eller omdanne eksisterende energi til noget helt andet, som vi også kan bruge. Som når elektrolyse omdanner vindmøllestrøm til gas, der igen kan laves til benzin.

På kurset præsenteres du som deltager for aktuel viden om energikonvertering og -lagring igennem dialog med forskere inden for energiområdet. På kursusdagen vil du arbejde med gymnasierettede forsøg som illustrerer forskellige teknikker, der omdanner og/eller lagrer energi. Øvelserne ligger alle inden for emnet ”Energi” og illustrerer hver især koncepter som f.eks. ”termisk energi” og ”varmeoverførelse”. Øvelserne er efter kurset tilgængelige til fri afbenyttelse i din og dine kollegers undervisning.

*Kilde: Energy-storage.news

Formål

Kursets formål er at give deltageren en udvidet værktøjskasse til undervisning i emnet ”energi”. Der fokuseres primært på Fysik C og B niveau. De øvelser der arbejdes med er lige til at benytte som elev- eller demonstrationsforsøg efterfølgende i undervisningen. Øvelserne udleveres til fri benyttelse efter kurset.

Målgruppe

Kurset er primært henvendt mod undervisere på de gymnasiale uddannelser STX, HF og HTX.

Undervisningsform

Kurset indeholder både foredrag, laboratorierundvisning og øvelsesforsøg. Forskere på DTU Energi vil præsentere aktuel viden om energikonvertering og energisystemer. Disse foredrag vil have fokus på dialog med deltagerne. DTU Energis laboratorier på Risø vil blive fremvist med rig mulighed for spørgsmål. Slutteligt vil deltagerne arbejde med en af øvelserne og slutte af med at præsentere øvelsen for andre deltagere.    

Emner

Alle øvelserne tilknyttet kurset omhandler emner inden for paraplyen ”Energi”. Det vil være muligt at skrive sig på en mailingliste og få tilsendt nye øvelser efterhånden som de bliver udviklet.

 

Program

8.15-8.45        Ankomst til Risø, kaffe og morgenbrød

8.45-9.00        Velkomst

9.00-9.30       ”Energilagring, i stor og lille skala”

9.30-10.00     ”Hvordan får vi biler til at køre på vindmøllestrøm?”

10.00-10.30   ”Brintsamfundet – afprøvning i praksis”

10.30-12.30    Laboratorierundvisning

12.30-13.30    Frokost

13.30-15.00    Arbejde med demonstrations- og elevforsøg i grupper

15.00-16.00    Demonstration for andre gruppe og samtale om forsøgene og den bagvedlæggende teori

 

Praktisk

Tid:                  Oktober 2018

Sted:                DTU Energi, Risø, Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde

Forplejning:      Morgenmad, frokost og kaffe/the er inkluderet

Tilmelding:       Sidste tilmeldingsfrist d. 20 september

Deltagerantal:  Min. antal deltagere: 12. Maksimal størrelse på hold på kursusdagen er 20 personer

Materiale:         Materialer og øvelser til brug i undervisningen udleveres til brug på dagen og kan bruges til undervisning efterfølgende

Pris:                  2000 kr pr. deltager

Ansvarlig:          Alle forespørgsler omkring kurset bedes rettes til Carsten Brorson Prag (cbrpr@dtu.dk)

 


Skriv dig på listen for mere information

Kontakt

Carsten Brorson Prag
Udviklingsingeniør
DTU Energi
93 51 13 93