Kurser på DTU Energi

Herunder ses listen over samtlige kurser udbudt af eller med bidrag fra DTU Energi. Klik på kursusnummeret for at læse beskrivelsen i kursusbasen.
Kursusnr.      Titel Point (ECTS) Skemaplacering
10018 Fysik 1 10 E4A, F4A
10024 Fysik 1 10 E5A, F5A
10041 Fysik 2 - General Engineering 5 E2A
10209 Røntgen- og neutroneksperimenter ved internationale forskningsanlæg 5 June
10859 Laboratoriearbejde i fysik og nanoteknologi 5 January
26002 Kemisk syntese 5 F2A, F3A, F5
26003 Kemisk syntese 5 June
26008 Øvelser i uorganisk kemi 2.5 E4A
26010 Kemisk fagprojekt 10 E5, January
26027 Grundlæggende kemi 5 F5A
26030 Grundlæggende kemi for "General Engineering" studerende 5 E2A
26130 Spektroskopiske metoder 5 E2B
26271 Fysisk kemi 5 E5B, F2B
26330 Faststofkemi 5 E1A
26407 Øvelser i organisk kemi 5 F5, E5
41684 Materialeteknologi 5 F5A
41685 Materialekarakterisering og -testning 5 F4A
41690 Elektronmikroskopi og analyse for materialeforskning 5 E1B
47201 Anvendt termodynamik 5 F4B
47202 Introduktion til fremtidens energi 5 E3A
47203 Design-Build 3: solovn 5 January
47204 Forskningsfordybelse - Institut for Energikonvertering og -lagring 5 June, January
47205 Energiteknologier 5 F3A
47207 Kvantitative målinger på materialer ud fra 3D billeder 5 January
47209 3D imaging, analyse og modellering 5 E2B
47301 Brintenergi og brændselsceller 5 F1B
47302 Brint- og brændselscellekemi - eksperimentelt kursus 5 January
47303 Anvendt uorganisk kemi 5 F2A
47304 Keramiske processer og materialer 10 F7, F2B
47305 Elektrokemi 5 F3A
47309 Materialer til produktion og lagring af brint 5 June
47310 Batterimaterialer og batterikemi: fra fundamentale mekanismer til battericeller 5 E5B
47311 Analytisk imaging af energimaterialer med elektronmikroskopi 5 E5A
47313 Elektrokemiske enheder for et renere samfund: NOx-rensning, brændselsceller og batterier 5 June
47316 Avancerede metoder til computersimuleringer af energimaterialer 5 E5A
47317 Exergianalyse 5 F2A
47318 Avanceret kemi for ikke-kemikere 5 E7
47319 Funktionelle materialer 5 F1A
47322 Forskningsfordybelse - Institut for Energikonvertering og -lagring 5 June, January
47325 Storskala superlederteknologi 5 F1A
47326 Anvendte superlederprojekter og eksperimenter 5 June
47328 Eksperimentelt kursus i vibrationsspektroskopi på funktionelle materialer 5 June
47330 Energilagring og konvertering 5 E1A
47332 Autonom materialeforskning 5 January, June
47507 Ph.d.-kursus om introduktion til lavtemperaturbrændselsceller og elektrolysator 3 E
47508 Ph.d.-kursus om introduktion til batterier 3 E
47509 Ph.d.-kursus om introduktion til SOFC og SOEC 3 E
47513 Ph.d.-kursus om moderne energiforskning 7.5 E4B
47514 Ph.d.-kursus om avanceret elektrokemi 5 E2A
47516 Ph.d.-kursus om computermodellering af materialer til energiapplikationer 5 E
47517 How to make a scientific poster 2.5 June
47519 PhD course in sustainable electro-fuels and -chemicals 5 F1B