Antonio Garcia Ordinana

Du lærer at sætte dine egne mål og nå dem

Antonio Garcia Ordinana studerede fire år af den femårige Kemiteknik kandidatuddannelse på Universitat Politecnica de Valencia (UPV) i Valencia (Spanien), før han kom til Danmark. Han fandt Risø Campus det perfekte sted kombinere katalytisk kemisk kinetik med keramiske brændselsceller (SOFC).

"Jeg blev indskrevet i en T.I.M.E. (Top Industrial Managers of Europe) dobbeltgrad program, og mine eneste to muligheder for at gennemføre uddannelsen på engelsk var enten Danmarks Tekniske Universitet (DTU) eller Lund Universitet i Sverige", siger Antonio.

Han vurderede, at DTU tilbød et bredere kandidatprogram og at København var mere attraktiv at leve i under studierne end Lund, så han lod sig indskrive på DTU’s kandidatuddannelse i Anvendt Kemi indenfor Kemiteknik, som var meget lig hans tidligere fire års studier.

"Jeg ønskede, at kandidatuddannelsen her i Danmark skulle udvide min viden, så den havde mere fokus på grundlæggende kemi", siger Antonio, der endte med at lave sit speciale på DTU Energi på Risø Campus, fordi han virkelig havde nydt to kurser om brændselsceller (SOFC), undervist af Risø-personale.

"DTU Energi var det perfekte sted at prøve at kombinere katalytisk kemisk kinetik med SOFC."

Mere erhvervsorienteret

Antonio fandt studiemiljøet på Risø Campus lidt anderledes fra det studiemiljø, han kom fra, men heldigvis var de fleste af forskelle i Risø Campus’ favør.

De vigtigste lektioner fra Risø Campus

Du skal drive og motivere dig selv til at nå dine mål. Være uafhængig, selvbevidst, organisere din tid og dine egne initiativer.

Kom godt informeret forud for dit valg af speciale eller projekt, udarbejd en god projektplan med mål og tidsrammer, og vurder alle de variabler, der er involveret, før den endelige beslutning tages.

"Efter min mening, og når jeg sammenligner med de andre institutter på DTU, har DTU Energi et meget mere erhvervsorienteret arbejdsklima end der er i DTU-Lyngby. Derfor mener jeg, at Risø Campus er et rigtig godt sted at lave dit speciale, hvis du vil målrette din fremtidige karriere i både det offentlige eller i den private sektor", siger Antonio, som i høj grad anbefaler andre at studere på Risø Campus.

"Du skaber selv dine egne mål og du strukturerer selv dit studie, hvilket giver en høj grad af frihed”.

Men studierne på Risø har også sine ulemper, da der er færre medstuderende at netværke og udvikle med, ligesom det forretningsorienterede arbejdsklima kan være hårdt at leve op til.

"Jeg finder det vigtigt at pointere, at kandidatstuderende stadig er studerende, og at de derfor altid har et behov for støtte og samarbejde med lærerne, som det nogle gange kan være svært at få på Risø Campus, da det er et mere professionelt netværk, end der måske er i andre institutter på DTU-Lyngby ".

Høj grad af frihed

Antonio opfordrer derfor alle kommende studerende til at være meget omhyggelige med at vælge deres emne, område og vejleder til specialet og til at kontakte en potentiel vejleder på DTU Energi på forhånd og aftale en række møder, hvor projektplan, beskrivelse osv. bliver klart formuleret og forstået af begge parter.

"Dette er sagt med en mere generel DTU perspektiv end det er Risø-orienteret, men det gælder også for Risø. Også jeg savnede mere studiekontakt med mine medstuderende på Risø"

Men alt er sagt, så opvejer alle fordelene absolut ulemperne. Antonio elskede sine år som studerende på DTU Energi på Risø Campus. Og ud over alle det altid interessante og nyttige videnskabelige indhold af studiet, især når det gjaldt SOFC, så fandt han den måde, man selv får lov at lære både tekniske og videnskabelige arbejdsmetoder, yderst lærerigt.

"Du har en høj grad af frihed, hvor du selv opstiller dine mål og krav og på den måde får lov at organisere din arbejdsbyrde selv. Jeg kunne rigtig godt lide det."

Antonio blev færdig med sit speciale om "Improved methodologies for studies of sulfur poisoning of steam reforming of Ni-YSZ SOFC Anodes. Packed bed reactor and fuel cell testing” i oktober 2012 og fik job meget kort efter som ingeniør i Marine Business Support afdelingen indenfor R&D-organisationen i HEMPEL A/S, der er global leverandør af skibsmaling.

Viden kan bruges til alt

I sit nye job har han et bredt felt af ansvarsområder, blandt andet teknisk support til de tekniske service- og salgsafdelinger, fejlfinding af tekniske spørgsmål vedrørende Hempels Maritime sortiment, performance evaluering af produkter, produktudvikling, ledelse, etablering af up-to-date teknisk dokumentation og on-site teknisk support til forskellige projekter.

Alt sammen indenfor de forskellige typer af belægninger, der anvendes i skibsindustrien, der involverer malinger og belægninger til undervandsskrog herunder selvpolerende bundmaling, overfaldebehandling af vandballasttanke og ferskvandstanke m.v.

Antonios arbejdsområde er det helt anderledes og involverer helt andre ansvarsområder end de emner og studier, han havde på Risø Campus, men han føler sig absolut klædt på til de mangeartede opgaver på grund af hans baggrund som kemiingeniør og fordi han lærte en masse ikke-videnskabelig viden på Risø Campus.

Risø var en rigtig god start

"Efter min mening er de ikke-videnskabelige kundskaber fra Risø, såsom evnen til at organisere din egen arbejdsbyrde, det der hjælper mig mest i min nuværende karriere. Derudover lærte jeg vigtige aspekter som nødvendigheden af holdarbejde, kommunikation på tværs til kolleger og vejledere i andre sektioner, hvordan man laver en ordentlig præsentation, hvordan du laver testplan, samt alle de videnskabelige og ikke-videnskabelige skrivefærdigheder. Alt dette i et professionelt orienteret sprog, hvor du hele tiden skal være i stand til at omsætte idéer og feedback fra et videnskabeligt og teknisk synspunkt til en kommercielt orienteret vinkel. Efter min mening er alle disse fremragende aspekter til stede i hele DTU-organisationen, men de forstærkes, når du laver dit speciale på Risø Campus”, siger Antonio.

Han har også nydt gavn af Risøs forretningsorienterede tilgang til tingene i sit nye job, hvor alle er meget travle og hvor en professionel og god udnyttelse af tiden er meget vigtig.

"Alle de ikke-videnskabelige aspekter, som jeg lærte i min tid på DTU Energi, har været yderst nyttige for min professionelle karriere i den private sektor", siger Antonio.

Hans ambition er at fortsætte sit arbejde som ingeniør i en teknisk konsulent rolle i R&D organisationen og indenfor den maritime industri, og forhåbentlig opnå en ledende stilling inden længe.