Mathias Brinch-Larsen arbejder på Haldor Topsøe efter at have læst ph.d. på DTU Energi

Der er kun sjældent én korrekt måde at løse et problem på

Mathias Brinch-Larsen tog eliteuddannelsen indenfor Brint og Brændsel på DTU Energi. Nu er han ingeniør med speciale i katalysatorer hos Haldor Topsøe og rejser verden rundt.

Mathias Brinch-Larsen tog en bachelorgrad i Fysik og Nanoteknologi på DTU, som var meget teoretisk, så han begyndte at lede efter en mere konkret eller praktisk anvendelse af sin viden og søgte samtidig efter udfordringer indenfor en bredere vifte af naturvidenskab.

I løbet af min bachelor havde jeg i en 5 ECTS point kursus berørt den forskning, der foregår på DTU Energi, og jeg fandt, at instituttet rummede udfordrende arbejdsopgaver indenfor en lang række interessante områder," siger Mathias.

Han opremser en række områder af forskning: Modellering af mikroskopiske og makroskopiske systemer, materialevidenskab, kemisk syntese, opbevaring af brint, optimering af komplekse produktionsprocesser, magnetisk køling og tæthedsfunktionalteori.

Mathias fandt alle disse forskningsområder meget interessante, så han valgte eliteuddannelsen Brint og brændselsceller på DTU Energi.
"Elitekandidatuddannelsen tilbyder stor fleksibilitet og mulighed for at komme til konferencer rundt omkring i verden, og jeg valgte at studere keramiske brændselsceller (SOFC), som er et fagområde med en kompleks blanding af kemi, fysik og elektrokemi ".

Rundt om i verden

DTU Energi laver meget fundamental materialeforskning, hvilket Mathias gjorde god brug af i sit speciale, hvor han udviklede elektroder til SOFC ved hjælp af nye materialer og brug af modellering af fysik, kemi og elektrokemi i SOFC. Han havde også adgang til Risøs store database af testresultater, hvilket han havde stor gavn af.

Bedste erfaringer fra DTU Energi på Risø Campus

I min nuværende karriere, var de vigtigste resultater fra afhandlingen en bedre forståelse af de reaktioner og fysiske processer i komplekse fysisk-kemiske anlæg og hvordan man arbejder fokuseret og målrettet inden for et helt nyt fagområde.

Jeg lærte, at med mit fundamentale grundlag i fysik, kemi og matematik, kan jeg arbejde med næsten alle områder indenfor teknik og naturvidenskab, da det hele er et spørgsmål om at forstå de begreber og tankegang inden for et nyt felt.

Efter endt eksamen fik Mathias job som ingeniør med speciale i katalysatorer hos Haldor Topsøe, hvor han arbejder i en teknisk support sektion for Refinery Business Unit hos Haldor Topsøe. Enheden sælger katalysatorer og teknologi til olieraffinaderier, og hans job er at lave den tekniske del af katalysator tilbud til kunderne, hvor han gør brug af hans store forståelse af fysisk-kemiske systemer samt hans tillærte evner til at analysere testresultater og store mængder data fra Haldor Topsøes udviklingsafdeling.

En anden del af jobbet er at rejse rundt til kunder i hele verden og føre tilsyn med installation af Haldor Topsøe-katalysatorer og samtidig sørge for, at kunden oplever at få en god service.

"Jeg vidste intet om olie, da jeg startede i mit nuværende job, så jeg gennemgik et omfattende træningsprogram for at få forberede opgaverne inden dette nye område. Jeg lærer noget nyt hver dag og er under konstant udvikling," siger Mathias. Hans erfaringer er, at du nødt til at lære en masse ting, der ikke er skrevet i bøger, når du starter et nyt job i branchen.

Mange veje til løsningen

"Det er min erfaring, at du arbejder mindre med teoretisk videnskab og mere med anvendt teknik. Du lærer også, at der er sjældent kun er én rigtig måde at nærme et problem og sjældent kun ét korrekt resultat. Men jeg følte forberedt til jobbet, fordi jeg havde lignende oplevelser på Risø."

Mathias oplevede, at han havde gode vejledere og gode vejledere på DTU Energi på Risø, og han vil virkelig anbefale andre studerende til at lave deres speciale på DTU Risø campus af en lang række grunde, blandt dem tilgængelighed af ​​eksperimentelt udstyr og de mange timer, som vejledere på DTU Risø Campus er vant til at bruge på deres elever.

"Adgangen til avanceret eksperimentelt udstyr er meget bedre på Risø Campus end i de fleste andre forskningsinstitutioner, da de mange studieretninger kræver en lang række teknikker til karakterisering. Desuden har Risø generelt færre studerende og mindre undervisningskurser, så de enkelte vejledere har mere tid at bruge på hver elev," forklarer Mathias, der følte, at han mere blev set som en kollega end som studerende.

Jeg har en masse muligheder

"Med al den tid, jeg tilbragte sammen med mine fire vejledere, hvoraf den ene var fra industrien, lærte jeg en masse om, hvordan de arbejder ude i erhvervslivet, og hvordan videnskabelige udfordringer bliver løst, og den viden har vist sig meget værdifuld i mit nye job," siger Mathias.

Han føler, at han har mange forskellige karrieremuligheder fra sin nuværende stilling.

"Om fem år kan jeg være på et af vores regionale kontorer rundt om i verden og udvikle de tekniske værktøjer og træne de andre ansatte, eller jeg kan arbejde med at udvikle nye, kommende teknologier og forretningsideer. Kombinationen af ​​at arbejde på Haldor Topsøe og have lavet mit speciale på DTU Energi har givet mig mange valgmuligheder."