Courses

Below is the list of courses given by or with contribution from DTU Energy. To be directed to the description in the DTU Course Base, please click on the course number.
Kursusnr.      Titel Point (ECTS) Skemaplacering
10018 Fysik 1 10 E4A, F4A
10041 Fysik 2 - General Engineering 5 E5B
10209 Røntgen- og neutroneksperimenter ved internationale forskningsanlæg 5 June
10240 Design-Build 2: Rational catalyst design for General Engineering 5 June
10339 Begreber i heterogen katalyse og anvendelser indenfor energikonvertering 5 E3B
26002 Kemisk syntese 5 F2A, F3A, F5, E2A, E3A, E5
26003 Kemisk syntese 5 June
26030 Grundlæggende kemi for "General Engineering" studerende 5 E2A
26130 Spektroskopiske metoder 5 E2B
26330 Faststofkemi 5 E1A
26407 Øvelser i organisk kemi 5 F5, E5
41680 Introduktion til avancerede materialer 5 F4B
41684 Materialeteknologi 5 F2B
41685 Materialekarakterisering og -testning 5 F1B
41690 Elektronmikroskopi og analyse for materialeforskning 5 E1B
47201 Anvendt termodynamik 5 F4B
47202 Introduktion til fremtidens energi 5 E3A, F3A
47203 Design-Build 3: solovn 5 January
47204 Forskningsfordybelse i faste oxidceller 5 June, January
47205 Elektrokemiske energiteknologier 5 F5A
47209 3D imaging, analyse og modellering 5 E2B
47210 Introduktion til modellering og design af energimaterialer 5 F5A
47211 Elektrokemisk energilagring og Power2X 5 E2B
47301 Brintenergi og brændselsceller 5 F1B
47302 Brint- og brændselscellekemi - eksperimentelt kursus 5 January
47304 Keramiske processer og materialer 10 F2
47305 Elektrokemi 5 F3A
47309 Materialer til produktion og lagring af brint 5 June
47310 Batterimaterialer og batterikemi: fra fundamentale mekanismer til battericeller 5 E5B
47313 Elektrokemiske enheder for et renere og mere bæredygtigt samfund 5 June
47317 Exergianalyse 5 E4A
47319 Funktionelle materialer 5 F1A
47325 Storskala superlederteknologi 5 F1A
47330 Energilagring og konvertering 5 E1A
47331 Permanente magneter, deres brug og optimering 5 E2B
47332 Autonom materialeforskning 5 June
47333 Elektronmikroskopi til materialeforskning 5 E4A
47334 CO2-fangst, -anvendelse og -lagring 5 F3A
47335 Computermodellering af materialer til energiapplikationer 5 E
47336 Anvendelse af røntgen- og neutronspredning i biologi, kemi og fysik 5 August
47337 EuroTeQ-kursus om omstilling af energisystemet - vejen mod net-zero 5 August
47507 Ph.d.-kursus om introduktion til lavtemperaturbrændselsceller og elektrolysator 3 E
47508 Ph.d.-kursus om introduktion til batterier 3 E
47509 Ph.d.-kursus om introduktion til SOFC og SOEC 3 E
47511 CINEMAX: 3D modellering og afbildning af materialers mikrostruktur - ph.d.-sommerskole 5 OutsideSchedule
47513 Ph.d.-kursus om moderne energiforskning 7.5 E4B
47514 Ph.d.-kursus om avanceret elektrokemi 5 E2A
47516 Ph.d.-kursus om computermodellering af materialer til energiapplikationer 5 E
47517 PhD course in how to make a scientific poster 2.5 June
47519 PhD course in sustainable electrofuels and -chemicals 5 F1B