Grafik Kirchgässner Infografik

Power-to-X kræver massiv forskningsindsats

fredag 11 dec 20

Kontakt

Søren Linderoth
Institutdirektør, Professor
DTU Energi
46 77 58 01

Kontakt

Jens Kehlet Nørskov
Professor
DTU Fysik
45 25 38 18

Kontakt

Marie Münster
Professor MSO
DTU Management
46 77 51 66

Online-konference om Power-to-X

En fremtid uden fossile brændstoffer kan nås med Power-to-X og vedvarende energi. Det kræver dog en fokuseret forskningsindsats, der bl.a. skal sikre os de nødvendige nye materialer.

Power-to-X er en væsentlig del af den grønne omstilling. Onsdag den 15. december holder DTU i samarbejde med ATV og DI Energi en digital konference med fokus på, hvordan vi kan gøre Power-to-X teknologien mere effektiv, så vi kan udnytte dens potentiale for at blive et nyt grønt dansk eksporteventyr. 

Med Power-to-X teknologien kan vi udfase de fossile brændstoffer ved at omdanne elektricitet fra eksempelvis vindmøller og solceller til andre energiformer. På den måde kan vi opbevare og gemme energien, så den kan anvendes, når vi har brug for den, f.eks. når solen ikke skinner, eller vinden ikke blæser. Derudover kan vi omdanne den til nye grønne brændstoffer til den tunge transport, der ikke umiddelbart kan elektrificeres, ligesom en del af vores meget energikrævende industri har brug for Power-to-X.

Et par af konferencens indlæg kommer fra nogle af de førende danske forskere på området. De understreger bl.a. nødvendigheden af en fokuseret strategisk forskningsindsats.

”I en fremtid uden fossile brændstoffer har vi brug for Power-to-X til at sikre den tunge trafik som fly, lastbiler og skibe og til at konvertere og gemme energien fra sol og vind, så vi kan anvende den, når vi har brug for den. Det kræver en styrket strategisk forskning for at fremdyrke teknologien og skabe nye arbejdspladser,” siger Søren Linderoth, direktør for DTU Energi. 

Forskning på flere områder er nødvendig

Hvis vi skal lykkes med Power-to-X er det nødvendigt at få løst de udfordringer, der fortsat eksisterer for at gøre teknologien så billig, at den er interessant at anvende for industrien og for os forbrugere.

”Hvis Power-to-X skal have udbredelse i hele verden er vi nødt til at gøre teknologien langt mere energieffektiv. Den eneste måde, det kan ske, er ved at opfinde nye materialer og katalysatorer, der er bedre end i dag. Det kræver en forskningsindsats, der kan give os de materialer, vi mangler,” siger professor Jens Kehlet Nørskov, DTU Fysik.På konferencen vil der også være fokus på integration af Power-to-X i det øvrige energisystem.

”Det er nødvendigt at fokusere på, hvordan teknologierne kan hænge sammen med det øvrige energisystem. Vi skal tænke i smarte løsninger med hensyn til systemarkitektur, data, digitalisering og automatisering, så vi fra starten får opbygget den bedste synergi med det øvrige energisystem,” siger professor Marie Münster, DTU Management.Repræsentanter fra Københavns Lufthavne, Mærsk og Haldor Topsøe bidrager med oplæg om deres visioner for Power-to-X. Konferencens afsluttes med en paneldebat med deltagelse af blandt andet forsknings- og energiordførere fra Folketinget.

Videoer: Jesper Spangsmark Nielsen

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.