Et af de to første af i alt 1000 mikrokraftvarmeanlæg i private hjem i Europa blev installeret af tyske Elcore i München

Private hjem får mikrokraftvarmeanlæg i kælderen

onsdag 11 sep 13

Fakta om mikrokraftvarmeanlæg

Et mikrokraftvarmeanlæg er et anlæg, som både kan levere el og varme til en husstand. I modsætning til store kraftværker, produceres elektriciteten og varmen lokalt i husstanden.

Ved at producere el og varme på én gang opnås en meget høj brændselseffektivitet. Sammenlignet med separat produktion af el og varme opnås typisk en brændselsbesparelse på omkring 40 %. Dette er også baggrunden for, at en meget stor del af den danske fjernvarme produceres som kraftvarme, dvs. samproduktion af elektricitet og varme.

Store energibesparelser

Hvis 75.000 olie eller gasopvarmede husstande skifter til et mikrokraft-varmeanlæg vil CO2 reduktionen svare til, at et område 10 gange større end Samsø bliver tilplantet med skov.

De to første af i alt 1000 mikrokraftvarmeanlæg til private husstande blev forleden installeret i de tyske byer Homburg og München. De er del af stort europæisk EU-demonstrations-projekt.

De to mikrokraftvarmeanlæg er de første af i alt 1000 mikrokraftvarmeanlæg, som i løbet af de kommende fem år installeres og moniteres i beboelsesejendomme i 12 europæiske lande, heraf 90 anlæg i Danmark.

Anlæggene er baseret på brændselsceller og kaldes FC-CHP (Fuel Cell - Combined Heat and Power), og forsøgets start er en triumf for DTU Energikonverterings FCH Test Center, der er tovholder i dette den til dato største europæiske undersøgelse af effektivitet og nyttevirkning af mikrokraftvarmeanlæg.

Det femårige projekt kaldet Ene.field bruger moderne brændselscelle-teknologi til at producere varme og elektricitet i husholdninger. Og Ene.field er den indtil videre største test på tværs af EU-lande af FC-CHP-enheder under almindelig drift og anvendelse. Resultaterne af det femårige forsøg vil blive brugt til at give et værdifuldt, praktisk og up-to-date erfaringsgrundlag om energiforbrug og mikrokraftvarmes effekt og anvendelighed under almindelige driftsbetingelser.

Ene.field-projektets 26 deltagere består ud over forskningsinstitutioner også af flere af de førende europæiske udviklere af brændselscelleteknologier til almindelige husstande. Således er de to danske firmaer Dantherm Power og DONG Energy også del af projektet foruden DTU, men det var de to tyske projektpartnere BAXI INNOTECH og Elcore, der i mandags fik lov sat starte projektet.

"De indsamlede data i husholdningerne vil bidrage til at generere en omfattende rapport om potentialet for brændselsceller i Europa. I en typisk husstand kan en mikrokraftvarmeenhed som Elcore 2400 spare op til 40% af den primære energi i form af naturgas og fossile brændstoffer, og den vil samtidig reducere energiomkostningerne," sagde CEO i Elcore, Manfred Stefener.

Han blev suppleret af administrerende direktør for BAXI INNOTECH, Guido Gummert.

"Energi er blevet en værdifuld ressource. Vores brændselscelleanlæg Gamma Premio sikrer, at den forvaltes så effektivt som muligt. Den type behovsbaseret on-the-spot varme og energi forsyning anses med en samlet virkningsgrad på 96% som særdeles højeffektiv, især sammenlignet med de andre kendte opvarmningsteknologier," sagde Guido Gummert.

Centerleder for DTU Energikonverterings FCH Testcenter, Eva Ravn Nielsen er glad for, at forsøget er i gang.

"Gennem projektet får vi praktiske erfaringer på tværs af lande og virksomheder med en ny effektiv energiteknologi. Vi viser det meget store potentiale der er miljømæssigt og økonomisk i brændselsceller til private hjem. Virksomhederne løfter her i flok godt hjulpet af universiteterne, og samlet vil det bane vejen for udrulning af mikrokraftvarme i stor skala på det europæiske marked," siger centerleder Eva Ravn Nielsen, DTU.

De 12 deltagerlande består foruden Danmark af Østrig, Tyskland, Frankrig, Belgien, Luxemburg, Irland, Italien, Spanien, Holland, Slovenien og Storbritannien.  

Yderligere Information om projektet kan findes på www.enefield.eu eller ved kontakt til FCH Test Center ved centerleder Eva Ravn Nielsen, DTU Energikonvertering, på tlf. 46 77 57 82, e-mail: evrn@dtu.dk

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.