De 19 Mission Innovation Champions 2019. Tejs Vegge er nr. 3 fra venstre.

DTU-professor udpeget som Danmarks Mission Innovation Champion

onsdag 29 maj 19
|

Kontakt

Tejs Vegge
Professor, Sektionsleder
DTU Energi
45 25 82 01

Mission Innovation

Mission Innovation blev skabt i 2015 som et forsøg på at accelerere udviklingen af rene energiteknologier så de bliver billigere end fossile brændsler. Hvis de menneskeskabte klimaforandringer skal kunne begrænses til et niveau der kan håndteres, kræver det en koordineret og målrettet indsats fra regeringer, forskere og erhvervsliv. Mission Innovation bringer disse aktører sammen i et forpligtende samarbejde. Bl.a. har medlemslandene forpligtet sig til at fordoble offentlige forsknings-, udviklings- og demonstrationsprogrammer over en femårig horisont og at inddrage den private sektor i et tæt samarbejde.

Hvert år afholder Mission Innovation et ministermøde, hvor politikere, industriledere og innovationsfolk mødes for at dele ideer og erfaringer og udbygge samarbejdet.

Mission Innovation – et globalt initiativ der bringer 24 lande og EU sammen om at accelerere udviklingen af bæredygtig energiteknologi – har netop udpeget 19 exceptionelle forskere og entreprenører fra lige så mange lande som de første Mission Innovation Champions. Fra Danmark er det professor Tejs Vegge fra DTU Energi. 

Ved Mission Innovations 4. ministermøde i Vancouver i maj 2019 blev der udpeget 19 Mission Innovation Champions, en fra hvert af de deltagende lande på mødet, for at hædre talentfulde forskere og entreprenører der har vist evner og vilje til at bringe bæredygtige energiteknologier fremad. Danmarks Mission Innovation Champion er professor Tejs Vegge, der er ekspert i computerbaserede metoder til udvikling af energimaterialer. De 19 Champions er aktive inden for en bred vifte af forskellige energiteknologier og kommer både fra forskningsverdenen og fra industrien. I begrundelsen hedder det bl.a., at de har vist sig i stand til at bringe kreative nye ideer videre, ideer som kan drive den revolution inden for bæredygtig energi, vi har brug for.

Professor Tejs Vegge, DTU Energy, at the Mission Innovation Champions Awards Ceremony 2019

Tejs Vegges forskningsområde har fokus på at gøre det muligt at udvikle nye materialer til energilagring meget hurtigere end i dag. Det sker ved at kombinere modellering af materialerne på atomar skala med nye metoder inden for maskinlæring og eksperimentelt design. Tejs arbejder især med materialer til nye batterityper med højere ydelse og med elektrokatalysatorer til bæredygtig fremstilling af brændsler og kemikalier. I forbindelse med udpegningen udtaler Tejs: “Mission Innovation har etableret en enestående ramme for samarbejde mellem forskningsinstitutioner, industri, bevillingsgivere og beslutningstagere verden over”.

Udpegningen af de 19 Champions skal være med at skabe opmærksomhed om behovet for innovation inden for bæredygtige energiteknologier, og det er Mission Innovations håb at de også vil inspirere entreprenører verden over til at bidrage til den grønne revolution.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.