Foto: NAS/Euro-CASE

Her brainstormes der om morgendagens teknologier

onsdag 30 nov 16
|
af

Kontakt

Tejs Vegge
Professor, Sektionsleder
DTU Energi
45 25 82 01

Frontiers of Engineering

Det amerikanske akademi for ingeniørvidenskaber afholder en række symposier for yngre, fremragende ingeniører under overskriften Frontiers of Engineering. Der er seks serier af symposier, heraf fem internationale som afholdes i samarbejde med hhv. Tyskland, Japan, Indien, Kina og EU. Programmet for EU-US-symposiet i Helsinki kan ses her.

Hvert andet år inviterer det amerikanske National Academy of Engineering og European Council of Academies of Applied Sciences, Technologies and Engineering en række fremragende unge ingeniører fra USA og EU sammen for at fostre internationalt samarbejde og ideudveksling. I år var professor Tejs Vegge fra DTU Energi inviteret med.

Verdens udvikling afhænger mere end nogensinde af teknologiske løsninger, hvad enten det gælder afbødning af den globale opvarmning, nye behandlingsmetoder i sundhedssektoren eller selvkørende biler. Det er løsninger som udvikles af ingeniører verden over. For at opmuntre til samarbejde, ideudveksling og gensidig inspiration på tværs af traditionelle faggrænser afholder USA's akademi for ingeniørvidenskaber, National Academy of Engineering (NAE), og den europæiske pendant European Council of Academies of Applied Sciences, Technologies and Engineering (Euro-CASE) hvert andet år internationale symposier under overskriften EU-US Frontiers of Engineering. Deltagerne er unge, lovende ingeniører fra industri, forskningsinstitutioner og statslige organisationer i USA og i EU. Målet er at den næste generation af ledende ingeniører kommer til at danne netværk og på den måde hjælper hinanden til at tænke nyt.

"Det var en fantastisk oplevelse. Man kommer hjem sprængfyldt med nye ideer og gode kontakter til potentielle samarbejdspartnere."
Professor Tejs Vegge

For at sikre et meget højt niveau på symposierne kan man kun deltage i dem ved at blive udvalgt efter en indstilling fra et af de deltagende akademier, fra Danmark således Akademiet for Tekniske Videnskaber (ATV). I år var professor Tejs Vegge fra DTU Energi inviteret med til symposiet som blev afholdt i Helsinki.  Tejs arbejder med udvikling af materialer til konvertering og lagring af vedvarende energi, bl.a. nye typer af batterier der kan lagre større mængder af energi og elektrokatalysatorer til omdannelse af CO2 til flydende brændstoffer og kemikalier – ét af emnerne på symposiet. Selv om tre af de fire sessioner på symposiet ikke var direkte inden for hans eget forskningsfelt, var han meget tilfreds med udbyttet. Sessionerne handlede om at forbedre mobiliteten i byer, nye systemer til diagnostik i sundhedssektoren, optisk kommunikation samt hvordan man indfanger og omdanner CO2 fra forbrænding af fossile brændsler. ”Jeg fik masser af inspiration og knyttede nye forbindelser som helt sikkert vil være mig til nytte i min egen forskning. Jeg vil måske især fremhæve et meget spændende indlæg fra professor Keren Bergman fra Columbia University der virkelig åbnede mine øjne for perspektiverne indenfor brug af integreret silicium-fotonik i fremtidens kommunikationssystemer,” udtaler Tejs Vegge.

Rammerne var også lagt til rette så deltagerne fik mest muligt ud af symposiet. Med kun 60 deltagere var der mulighed for at tale med alle, og man fik besked på at efterlade sin bærbare computer på hotellet så der var fuld opmærksomhed om alle indlæg. Det intense program over 2,5 dag indeholdt 15 foredrag samt præsentationer fra alle deltagerne. Desuden var der et besøg på Nokia hvor deltagerne bl.a. fik mulighed for at afprøve Nokias ultrahurtige 5G-netværk, der forventes lanceret i 2020.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.