Industrielle deltagere var imponeret over DTU Energis ph.d.-symposium

mandag 30 nov 15
|

DTU Energis tredje årlige ph.d.-symposium med industriel deltagelse viste forskning af høj kvalitet inden for energiteknologier. Industrielle deltagere var imponerede.

DTU Energis tredje ph.d.-symposium var velbesøgt og en kærkommen lejlighed for forskere og erhvervsliv at se hinanden an, når ny viden mødte praktikerne. Seks virksomheder deltog, og de var imponerede over den generelt meget høje standard indenfor forskning i energiteknologier på DTU Energi.

Marc Bergstein repræsenterede rederiet Scandlines, der indsatte verdens største hybridfærge i 2013 på en rute mellem Danmark og Tyskland. Rederiet har visioner om at fortsætte fra hybrid til direkte emissionsfri færger, når teknologien er økonomisk rentabel, så Marc Bergstein deltog for at være ajour på teknologier.

”Vi er meget interesserede i, hvad der sker indenfor lagring af energi og på sigt også brændselsceller. DTU Energi forsker i fremtidens teknologier, der vil gøre sig gældende om fem, ti eller tyve år, og selv om vi lige nu arbejder med batterier, så ønsker vi at være på forkant med, hvad der rører sig, så vi fortsat kan være firstmovers. Det har givet et godt brand at være firstmovers med hybridfærger”, sagde Marc Bergstein.

"DTU Energi forsker i fremtidens teknologier, der vil gøre sig gældende om fem, ti eller tyve år, og selv om vi lige nu arbejder med batterier, så ønsker vi at være på forkant med, hvad der rører sig"
Marc Bergstein, repræsentant for rederiet Scandlines

Dave Hampson fra Hampson Consulting var ligesom Marc Bergstein meget imponeret over forskningen.

”Jeg kommer med en baggrund i vedvarende energi, og vi arbejder med at bringe Cleantech Virksomheder sammen. Jeg kommer derfor med en praktiker-baggrund, hvor jeg ser tingene ud fra en forretningsmæssig baggrund, og jeg finder mange af projekterne rigtig spændende og indsigtsfulde”, sagde Dave Hampson.

”Det er det første ph.d.-symposium, jeg deltager i, og det er en ret god oplevelse.”

Visitkort blev udvekslet, ny forskning blev præsenteret, og nye netværk og kontakter opstod, mens de 45 ph.d.-studerende fra DTU Energi blandede sig med andre forskere og repræsentanter fra industrien for at diskutere deres forskning. I alt 28 ph.d.-studerende præsenterede posters, mens 17 fremlagde deres forskning mundtligt, og trods sommerfugle i maverne op til dagen, var selve symposiet en stor og god oplevelse.

”Det var en god oplevelse at få lov at præsentere min forskning. Det er en god øvelse, til når jeg skal ud og give foredrag ved konferencer. Det er også godt fordi folk kom med spørgsmål, der både påviste, hvad der er godt, og hvor jeg mangler noget”, sagde ph.d.-studerende Safdar Malik. Han fremlagde sit projekt ”Contact resistance in thermoelectrics”, og han fandt det samtidig spændende at se, hvad de andre ph.d.-studerende laver. For DTU Energi er stort, og de færreste har overblik over alt, hvad der sker af forskning på instituttet.

”De ph.d.-studerende er involveret i en stor del af  forskningen på instituttet, men vi er så store, at med mindre man har et projekt sammen på tværs af sektionerne, så ved man ikke, hvad de andre laver. Ph.d.-symposiet er en god lejlighed til at blive klogere, for studerende, forskere og erhvervsfolk”, kommenterede sektionsleder Luise Theil Kuhn på dagen.

Den bedste poster blev præsenteret af Raquel Reolon om " Integration of functional layers for thin film-based fuel cell: strategies and challenges ", som fik følgende rosende ord med af evalueringspanelet:

"Du har lavet et fint stykke arbejde med en god skematisk poster, der har en klar konklusion ".

Som bedste foredrag blev  Theis Løye Skaftes præsentation om “Degradation and lifetime of solid oxide cells and stacks” og Tiago Ramos’ om “Alignment algorithms for enhanced high-resolution tomography” udvalgt.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.