Professor Poul Norby from DTU Energy, Denmark

Ny professor på DTU Energi forsker i batteriers indre processer

fredag 10 mar 17

Kontakt

Poul Norby
Professor
DTU Energi
46 77 47 26

DTU Imaging Center

European Spallation Source (ESS) og MAX IV er to nye store forskningsanlæg i Lund, Sverige, som i de kommende år vil gøre Øresundsregionen en af verdens førende område for materialeforskning.
DTU Imaging Center vil drage fordel af nærheden til Max IV og ESS og tilbyder dansk industri det nyeste udstyr og den mest avancerede viden inden 3D billedbehandling og dataanalyse til forskning i materialer.

Poul Norby er blevet udnævnt til professor i materialeforskning på DTU Energi. Han er ekspert i materialer til batterier. Blandt hans opgaver bliver at være med til at opbygge DTU Imaging Center og sikre bedre dansk udnyttelse af de store internationale forskningsfaciliteter MaxIV og ESS.

I løbet af de næste par år vil europæisk materialefysik foretage et kvantespring, idet svenskerne er ved at bygge to store forskningsfaciliteter i Lund – European Spallation Source (ESS) og MAX IV – der med hhv. neutronstråling og røntgenstråling vil gøre det muligt at karakterisere struktur og dynamik af materialer i 3D helt ned på nanoniveau.

En af dem, der skal gøre det danske kvantespring muligt, er Poul Norby fra DTU Energi, der netop er udnævnt til professor. Han er en internationalt anerkendt ekspert i batteriforskning, og han skal både bidrage til at etablere DTU Imaging Center og øge dansk forskning i batterier.

”Jeg er uddannet kemiker og har længe forsket i grænsefladefænomener i batterier. Jeg laver in-situ-forskning, det vil sige at jeg følger de kemiske processer, der foregår inde i batteriet, mens de finder sted. Det er et utroligt spændende arbejdsområde”, siger professor Poul Norby.

Fordybelse i in-situ

"Det (batterier; red.) er et spændende område at være med i, for det er ikke til at forudse den nye gamechanger. For eksempel er Tesla-batterierne ikke baseret på nye materialer, kun en ny tankegang, og ofte er det kun det, der skal til"
Professor Poul Nordby, DTU Energi

Poul Norby lavede sin ph.d. om intermetalliske forbindelser på Århus Universitet kombineret med ophold i Oslo, Norge. Oslo Universitet havde stor aktivitet indenfor forskning i zeolitter – mikroporøse materialer der bl.a. kan bruges som katalysatorer – og Poul Norby var især interesseret i hydrotermisk syntese til fremstilling af sådanne materialer. Men et foredrag af Bjerne Clausen fra Haldor Topsøe om in-situ studier af katalysatorer kickstartede det, som Poul Norby selv kalder in-situ-eventyret, der har gjort Poul Norby til internationalt anerkendt ekspert i batterier.

In-situ betyder at man studerer de kemiske processer mens de forløber. Det giver uvurderlige muligheder for at finde ud af, hvordan kemiske reaktioner forløber i detaljer, og hvilke flaskehalse der kan være for reaktionerne.

En af de bedste metoder er at bruge meget intense røntgenstråler. Det sker i såkaldte synkrotroner, hvor elektroner accelereres til hastigheder meget tæt på lysets hvorved de udsender røntgenstråling. Et besøg på det amerikanske National Synchrotron Light Source (NSLS) ved New York, hvor han fortsatte han sine in-situ-studier af krystallisering af materialer, når de fremstilles ved hydrotermisk syntese, gav hans karriere en ny retning.

Poul og batterierne

”Jeg blev tilbudt ansættelse ved NSLS som gæsteforsker på NSLS’s kemiafdeling. Det var et meget givtigt og dynamisk klima at forske i, så jeg slog til og forskede i kapillarceller til hydrotermisk syntese, men også i faseovergange, katalysatorer, ionbytning og adsorption.  Jeg var der i knap fire år og mødte mange gode forskere, skabte gode netværk og undersøgte gode problemstillinger, for hydrotermisk syntese har mange anvendelsesmuligheder indenfor bl.a. batterier”, fortæller han.

Væbnet med masser af ny viden vendte Poul Norby tilbage til Oslo Universitet, hvor han var i ti år og opnåede sin første professortitel.

”Det var rart at være i Norge, men vi længtes hjem, og så blev der opslået en ret spændende stilling inden for materialeforskning på det, der dengang var Risø DTU og i dag DTU Energi.”

Danmark havde i starten af 1990’erne haft en international førerposition indenfor batteriforskning, men forskningen var gået i stå. I 2012 besluttede DTU at genstarte batteriforskningen, og opgaven tilfaldt Tejs Vegge, der sammen med Poul Norby skabte et stærkt hold af batteriforskere.

”Batterier er nødvendige alle steder, fra iPads over elektriske biler til computere, så der var politisk opbakning til at Danmark skulle satse på forskning på området”, siger Poul Norby.

Atter med fremme i feltet

DTU Energis forskning i batterier har på fem år atter placeret Danmark på det internationale forskningslandkort.

”Jeg har altid været glad for grundlæggende forskning, der har en praktisk anvendelse, og her passer batterier ind. Det er et spændende område at være med i, for det er ikke til at forudse den nye gamechanger. For eksempel er Tesla-batterierne ikke baseret på nye materialer, kun en ny tankegang, og ofte er det kun det, der skal til”, siger Poul Norby, der den 1. december 2016 blev udnævnt til professor indenfor materialeforskning.

Poul Norby holder tiltrædelsestale som professor den 31. marts på DTU Lyngby Campus.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.
https://www.energy.dtu.dk/nyheder/Nyhed?id=%7BC4535780-F791-45D2-A17A-155112D40243%7D
19 SEPTEMBER 2020