HiGradeGas

Nu skal lastbiler og busser køre på gylle

mandag 14 mar 16
|

Kontakt

Andreas Kaiser
Lektor
DTU Energi
46 77 58 89

Projektet HiGradeGas

Konsortiet bag projektet HiGradeGas består af fem forskningsinstitutioner – DTU, Syddansk Universitet, Stockholms Universitet, Luleå Tekniska Universitet og Sintef – sammen med fire virksomheder fra Danmark, Sverige og Schweiz –  Danish Power Systems, Rambøll Danmark, NeoZeo og EngiCer. Projektet ledes af seniorforsker Andreas Kaiser fra DTU Energi. Læs pressemeddelelsen fra Innovationsfonden her.
Ved at opgradere biogas fra fx gylle vil den i form af metan kunne bruges som brændstof for tunge køretøjer. Ved hjælp af nye nanostrukturerede materialer bliver det muligt at udføre denne opgradering rentabelt, selv i små anlæg. Nu investerer Innovationsfonden i et ambitiøst projekt ledet af DTU Energi der skal munde ud i en demonstration af konceptet i praksis.

Projektet HiGradeGas vil udvikle nye metoder til at opgradere og lagre biogas i form af metan. Det centrale koncept er at anvende nanostrukturerede materialer, der kan opsamle metan, til at realisere økonomisk konkurrencedygtige anlæg i mindre skala end hidtil. Derved kan biogas fra landbruget indgå i transportsektoren i langt højere grad end det er tilfældet i dag.

Biogas er en af de vedvarende energikilder, der vil få en afgørende betydning for omstillingen til et fossilfrit samfund. Det gælder især for Danmark og andre lande med stor landbrugsproduktion. Når biogas endnu ikke har fået den ønskede udbredelse, er en af grundene at det er vanskeligt at rense biogassen for CO2 og andre urenheder og at lagre gassen til senere brug for transport eller i gasnettet. 

Det er denne udfordring, som HiGradeGas-konsortiet under ledelse af seniorforsker Andreas Kaiser fra DTU Energi har sat sig for at løse. I projektet vil der blive udviklet særlige nanomaterialer, dels nogle som effektivt kan fjerne CO2 fra biogassen, dels nogle som effektivt kan opsamle metan fra gassen. Det er imidlertid ikke nok at have gode materialer. En vigtig del af projektet bliver at udvikle processer til at styre strukturen og formgivningen af materialerne, så man får den højst mulige ydelse. Her vil både avancerede elektrospinnings-metoder og mere traditionel keramisk fremstilling blive forfulgt. Projektet vil munde ud i design, konstruktion og test af en enhed, der demonstrerer konceptets muligheder i praksis. Endelig vil der blive foretaget en grundig livscyklusvurdering af teknologien og dens indpasning i energisystemet.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.